พระมารดานิจจานุเคราะห์

รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์

วาดไว้บนไม้กระดานยาวประมาณ 21 นิ้ว กว้างประมาณ 17 นิ้ว รูปเดิมของพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นรูปจำลองรูปหนึ่งในบรรดารูป โฮเดเยตรีอา (DODEGETRIA) ของนักบุญลูกา

ที่กล่าวถึงนี้ เป็นรูปของแม่พระซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่า นักบุญลูกาเป็นผู้วาดอยู่ในเมืองคอนสตันติโนเปิล เป็นที่เคารพนับถือของคริสตังค์เป็นเวลานาน ว่าเป็นรูปอัศจรรย์ ถูกพวกเตอร์กีทำลายในปี ค.ศ.1453 แต่เป็น "รูปเดียว" ที่แม่พระเองเป็นผู้เลือกไว้เพื่อประทานพรพิเศษให้แก่เรามนุษย์ ถ้าท่านไปกรุงโรมจะเห็นรูปนี้แขวนไว้เหนือพระแท่นใหญ่ในวัดของคณะพระมหาไถ่ที่กรุงโรม ชื่อวัดนักบุญอัลฟอนโซ

ตอนปลายศตวรรษที่ 15 พ่อค้าคนหนึ่งขโมยรูปแม่พระวัดแห่งหนึ่งในเกาะครี๊ต (CRETE) เดินทางผ่านพายุมาอย่างอัศจรรย์ และในที่สุดก็มาถึงกรุงโรม ก่อนที่พ่อค้าคนนี้จะสิ้นใจ เขาได้มอบรูปแม่พระนี้ให้แก่เพื่อนชาวโรมันคนหนึ่ง และขอร้องให้เพื่อนชาวโรมันคนนี้ เอารูปแม่พระไปตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสม แต่เพื่อนไม่ทำตาม

แม่พระได้มาเร่งให้ชาวโรมันผู้นี้ ทำตามคำขอร้องของพ่อค้าที่สิ้นใจตายไป และถึงกับขู่ว่า ถ้าไม่ทำจะประสบความตายเช่นเดียวกัน แต่เขาไม่สนใจในการประจักษ์ของแม่พระ แต่กลับทำตามคำแนะนำของภรรยา ต่อจากนั้นไม่นาน พ่อค้าคนนั้นก็ถึงแก่กรรม

ต่อมา แม่พระประจักษ์มาแก่ลูกสาวของชาวโรมันผู้นั้นสั่งหนูน้อยว่า จงไปบอกแม่และยายของหนูว่า "สันตะมารีอา นิจจานุเคราะห์ เตือนให้เอารูปของพระนางออกไปจากบ้าน มิฉะนั้นทุกคนจะต้องตาย" หนูน้อยก็นำเรื่องไปเล่าให้แม่ฟัง แม่ของเด็กตกใจกลัวจนตัวสั่น สัญญาว่าจะทำตาม

หลังจากนั้น แม่พระก็บอกแก่หนูน้อยว่า พระนางต้องการให้เอารูปพระนางไปไว้ในวัดที่ตั้งอยู่ "ระหว่างวิหารซางตา มารีอา มายอเร และวัดนักบุญยอห์น ลาเทรัน" ในวันที่ 27 มีนาคม 1499 รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ ก็ถูกอัญเชิญเข้าขบวนแห่อย่างสง่าไปที่วัดนั้น คือวัดนักบุญมาธิวอัครสาวก ในวันเดียวกันก็มีอัศจรรย์เกิดขึ้น ผู้ชายคนหนึ่งแขนหักจนรักษาไม่ได้แล้ว กลับหายเป็นปกติ เพราะความช่วยเหลือจากพระมารดานิจจานุเคราะห์

รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ แขวนที่วัดนักบุญมาธิวนี้เป็นเวลา 300 ปี เป็นที่รู้จักและรักของคนทั่วไป มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการทำอัศจรรย์

แต่แล้วเดือนมิถุนายน 1798 ก็มาถึง นโปเลียน นำทัพเข้าย่ำกรุงโรม วัดนักบุญมาธิว เป็นวัดหนึ่งที่ถูกทำลายเสียจนหมดสิ้น และรูปแม่พระก็สูญหายไป

ซ่อนไว้เป็นเวลา 64 ปี ใคร ๆ ก็เกือบลืมหมดแล้ว จนกระทั่งวันหนึ่งที่ในอารามนักบวชคณะมหาไถ่ที่กรุงโรม ในระหว่างที่บรรดานักบวชกำลังหย่อนใจอยู่ คุณพ่อองค์หนึ่งกล่าวว่า ท่านได้อ่านพบว่า ที่ที่วัดนักบุญอัลฟอนโซตั้งอยู่นี้ เมื่อก่อนนี้เป็นวัดนักบุญมาธิวที่สลักหักพังไปแล้ว และที่ในวัดเคยมีรูป "พระมารดานิจจานุเคราะห์" ชื่อนั้นทำให้คุณพ่อมีคาแอล มาร์ซี (MICHAEL MARCHI) ตื่นเต้น ท่านจำได้เมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กนั้นท่านได้เคยช่วยมิสซา ที่ในวัดเล็กของคณะนักบวชเอากุสตีเนียน ชาวไอริช ชื่อวัด ซางตามารีอา อินโปสเตรูลา ท่านได้เห็นรูปแม่พระที่นั่น ภราดาแก่ ๆ องค์หนึ่งได้ชี้ให้ท่านดูบ่อย ๆ

ต่อมาอีกไม่กี่เดือน คุณพ่อฟรัสซิส โบลซี แห่งคณะเยซูอิต ได้เทศน์ที่ในวัด "เยซู" ถึงรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่หายไป ท่านกล่าวว่า เป็นความปรารถนาของแม่พระที่จะให้รูปนี้ตั้งอยู่ที่วัด ระหว่างพระวิหาร ซางตามารีอา มายอเร และวัดนักบุญยอห์น ลาเตรัน ข่าวนี้ก็ถึงหูพวกนักบวชคณะมหาไถ่ และพากันเอาข้อความนี้ไปเสนอคุณพ่ออธิการของคณะ แต่ท่านรอต่อไปอีก 3 ปี ท่านต้องการให้แน่ใจเสียก่อน

ที่สุดในวันที่ 11 ธันวาคม 1865 ท่านก็นำเรื่องนี้ไปทูลพระสันตะปาปา ปีโอที่ 9 ในวันที่ 19 มกราคม 1866 รูปอัศจรรย์ของพระมารดานิจจานุเคราะห์ ก็ถูกนำมายังที่ที่เคยได้รับสิริมงคลมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง คือวัดนักบุญอัลฟอนโซ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพระวิหารทั้งสอง อีก 3 เดือนต่อมารูปนี้ก็ตั้งไว้อย่างสง่า ในวันที่ 23 มิถุนายน 1867 รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ก็ได้รับมงกุฏ เพราะเป็นรูปอัศจรรย์

คณะภราดรภาพ

เมื่อได้ยินถึงเรื่องนี้ คาทอลิกรอบโลกกว่า 5 ล้านคน พากันสมัครเข้าในคณะภราดรภาพของพระมารดานิจจานุเคราะห์และนักบุญอัลฟอนโซ การเป็นสมาชิกไม่มีอะไรมากมาย นอกจากการเอาชื่อไปลงไว้ในสมุดทางการของสมาคม ณ วัดใดวัดหนึ่งที่มีคณะภราดรภาพนี้
หรือเขียนชื่อส่งไปยังวัดคณะพระมหาไถ่ จ่าหน้าซองว่า

" คณะภราดรภาพของพระมารดานิจจานุเคราะห์
พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่
123/19 ซอยร่วมฤดี
กรุงเทพฯ 10500"

ทางคณะขอแนะนำสมาชิกทุกคน ให้พึ่งแม่พระไม่ว่าความต้องการฝ่ายร่างกาย หรือฝ่ายวิญญาณ และให้ถือตามแบบฉบับฤทธิ์กุศลของแม่พระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์และความสุภาพของพระนาง มีรูปหรือเหรียญของพระมารดานิจจานุเคราะห์ติดตัวอยู่เสมอไป และสวดบท "วันทามารีอา 3 ครั้ง และบท"สิริพีงมี" หนึ่งบท ทุกเช้าค่ำ

การสวดนพวาร

การแสดงความศรัทธาต่อพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่มีชื่อเสียงและมีคนนิยมมากที่สุดก็คือ "นพวาร" การทำนพวารนี้ไปทำได้ทุกอาทิตย์โดยมิขาด ถ้าไปวัดไม่ได้ก็สวดที่บ้าน เราเริ่มนพวารนี้เมื่อไรก็ได้ และทำให้ครบ 9 อาทิตย์เป็นอย่างน้อย แต่ผู้ที่ศรัทธาต่อแม่พระจะทำต่อไปเสมอ
นพวารนี้ แพร่หลายไปทั้วโลก เฉพาะในอเมริกาเท่านั้น มีนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตามวัดต่าง ๆ ประมาณ 2,000 แห่ง นพวารที่นับว่าใหญ่ที่สุดในโลก ก็คือที่มนิลา ในประเทศฟิลิปปินส์ ที่วัดคณะพระมหาไถ่แห่งนี้ มีคนมาทำนพวารอาทิตย์ละประมาณ 90,000 คน และที่เมืองอื่น ๆ ก็มีคนไปทำนพวารไม่น้อยกว่าจำนวน ที่กล่าวมานี้เท่าไรนัก
นี่เป็นทางหนึ่ง ที่เราอาจจะแสดงความรักต่อแม่พระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่รักของเรา

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลนครราชสีมา

พิธีนพวาร พระมารดานิจจานุเคราะห** ความหมายพระรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์