นักบุญเวนแชสเลาส์
มรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 28กันยายน

เวนแชสเลาส์  เป็นดยุ๊คหนุ่มแห่งแคว้นโบฮีเมีย   ชาวเช็คถือว่าพระองค์ เป็นวีรบุรุษในอุดมคติของชนชาติและของศาสนาด้วย  รูปปั้นของพระองค์ ที่อยู่ใจกลางกรุงปร๊ากยังคงเป็นสัญลักษณ์อยู่จนถึงทุกวันนี้

สี่ปีของการปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นทางการของพระองค์ เราจะเห็นว่าพระองค์ได้ พยายามเอาใจใส่ที่จะส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาของประชาชนของพระองค์  โดยนัยนี้ พระองค์จึงได้คิดที่จะถอนตัวออกจากอิทธิพลของพวกไบแซนไทน์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพระศาสนจักรก็ดี หรือ ทางด้านการเมืองก็ดี ทั้งคิดที่จะไม่ยอมรับใช้พวกพระสงฆ์ชาวบาวาเรียนอีกด้วย โดยจะหันไปฟังพระศาสนจักรที่กรุงโรม

พระองค์ได้ถูกกระทำฆาตกรรมขณะที่มีอายุยังไม่ครบ 30 ปี   เพราะการคิดกบฎของน้องชายในระหว่างที่ความแค้นเคืองของพวกคนต่างศาสนายังไม่จางหายดี และเพราะความอยากได้อำนาจของน้องชายคนนี้ด้วย  พระองค์ได้ถูกฆ่าตายโดยน้องชายที่หน้าวัด ก่อนสิ้นใจพระองค์ได้คืนดาบให้น้องชายอันเป็นเครื่องหมายของการให้อภัย

ย่อมไม่มีความสนิทสัมพันธ์อย่างแท้จริง  ถ้าหากเราไม่ยอมให้อภัยพี่น้องของเราจริงๆ และด้วยความจริงใจ ( เทียบ มธ 5:23 - 24 ; มก 11:25)

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัต

 

 

1. ขอให้เราอย่าได้ขุ่นข้องหมองใจกับคนสนิทเพื่อนฝูง เพราะจะทำให้กลายเป็นความเกลียดชังไปได้

2. ให้เราได้รู้จักคืนดีกับคนอื่นแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเราจะได้สามารถรู้จักคืนดีกันในเรื่องใหญ่โตด้วย

3. ขอพระคริสตเจ้า  ได้ทรงโปรดช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองรักษาผู้ที่ พยายามทำคุณความดีด้วยเถิด