นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล (ค.ศ.1581-1660)

ระลึกถึงวันที่ 27 กันยายน

ในศตวรรษที่ 16 พระศาสนจักรในประเทศฝรั่งเศสกำลังอยู่ในสภาพไม่สู้ปกติเท่าใดนัก เพราะได้มีรูปแบบที่กำกวมของบุคคลบางประเภทในพระศาสนจักรเองอันทำให้สถานการณ์ในพระศาสนจักรทรุดหนัก เพราะไปสนใจในเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองและเป็นผู้ที่มีลับลมคมใน ทว่าในเวลาเดียวกันก็ได้มีพระสงฆ์บางองค์ที่มีใจร้อนรนที่ได้พยายามทำให้เป็น โฉมหน้าที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า โดยเชื่อแต่พระวรสาร นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล ก็เป็นพวกหลังนี้แหละ

นักบุญ วินเซนต์ เดอ ปอล เกิดจากครอบครัวชาวนาแห่งเมืองปุยในแถบเทือกเขาพีเรนีส ท่านได้เป็นสงฆ์เมื่ออายุเพียง 19 ปีเท่านั้น การทดลองและความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่ท่านได้รับในชีวิตรวมทั้งตัวอย่างชีวิตของคาร์ดินัล เดอ เบรุลเลอ และของนักบุญฟรังซิส เดอซาลส์ ก็ได้มีอิทธิพลทำให้ท่านได้หันกลับมาหาพระคริสตเจ้าทั้งกายและใจ

ท่านได้เป็นคุณพ่อเจ้าวัดที่คลิซี ในกรุงปารีส และได้เป็นพระสงฆ์มีหน้าที่ดูแลพวกทาส ทั้งได้เป็นผู้อำนวยการขององค์การแห่งกิจเมตตาต่างๆ ในกรุงปารีสอีกหลายๆ องค์การ อันทำให้ท่านได้กลายเป็นผู้มีอิทธิพลในราชสำนักด้วย ท่านได้ตั้งกลุ่มสตรีและกลุ่มสัตบุรุษ ( คนที่มีสกุลด้วย ) ให้ทำการช่วยเหลือคนยากจน ท่านได้รับประกันที่จะช่วยเหลือพวกคนจน พวกทาส พวกนักโทษ และพวกที่น่าสงสาร ด้วยการที่ท่านได้พยายามขจัดพวกขี้เกียจทำงานแล้วมานั่งขอทาน โดยพยายามหางานให้พวกเขาทำ ท่านได้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีความอดอยาก และโรคติดต่ออันมีสาเหตุมาจากสงคราม

ความรักเมตตาของนักบุญ วินเซนต์ เดอ ปอล แผ่ขยายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง งานที่เด่นของท่าน 2 ชิ้น ซึ่งเป็นเกียรติแก่ท่านเองคือ ความมีใจร้อนรนของท่านต่องานแพร่ธรรมท่ามกลางคนบ้านนอกในสมัยของท่าน โดยได้ตั้งคณะ “พระสงฆ์แพร่ธรรม” ( Lazaristi ) สำหรับการนี้โดยเฉพาะ คือสำหรับจะสร้างพระสงฆ์ตามหมู่บ้านต่างๆ และงานอีกชึ้นหนึ่งก็คือความเอาใจใส่เป็นห่วงที่จะพยายามยกฐานะของชนชั้นกรรมาชีพในเมืองหลวงให้สูงขึ้น โดยได้ตั้งคณะ “ธิดาแห่งความรัก” อาศัยความร่วมมือของนักบุญ ลุยซา เดอ มารีลลัค

ในศตวรรษที่ 16 ประเทศฝรั่งเศสจึงได้แลเห็นคน ๆ หนึ่งที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คนที่อ่อนโยนน่ารักอยู่เสมอ มีความศรัทธาแกร่งกล้า โดยอาศัยแบบอย่างของท่านนี้เองที่เป็นแรงดลใจให้เกิดองค์การต่างๆ เหล่านี้ มี “สมาคมนักบุญ วินเซนต์ เดอปอล” ชึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยการริเริ่มของเฟรเดอ โอซานัม ( 1813 - 1853 ) ชายหนุ่มอายุ 20 ปี สมาคมนี้จะมีหน้าที่เอาใจใส่ไปเยี่ยมและช่วยเหลือคนจนถึงที่บ้าน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยเราให้เป็น “เพื่อนบ้าน” กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย เถิด

2. ความรักเมตตาจะเป็นความจริงก็ต่อเมื่อผลักดันให้เราทำความดีให้กับผู้อื่น

3. ขอให้เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เสมอ เมื่อเขามีความต้องการ

4. ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยเหลือทุกคนที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี