นักบุญ คอสมาและนักบุญ ดาเมียน มรณสักขี
องค์อุปถัมภ์ของศัลยแพทย์
ระลึกถึงวันที่ 26 กันยายน

นักบุญแฝดทั้งสองได้รับการเคารพนับถือเป็นที่แพร่หลายทั้งในพระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออก ที่ท่านทั้งสองได้รับมงกุฎเป็นมรณสักขี ส่วนในสมัยไหนนั้นเราไม่ทราบ เพราะไม่ได้รับการบันทึกเอาไว้

เราเชื่อว่าท่านทั้งสองคงจะมีอาชีพเป็นหมอ  เพราะมีภาพแสดงการผ่าตัดของท่านทั้งสอง เพื่อเปลี่ยนขาของคนไข้ชาวโรมันนาม Justinain นอกจากนี้หลังจากความตายของท่านทั้งสองแล้ว ได้มีคนป่วยไข้เป็นจำนวนมากที่ได้รับการรักษาให้หายเวลาที่พวกเขาไปสวดอ้อนวอนที่หลุมฝังศพของท่าน และในวันที่ 26  กันยายนน่าจะเป็นวันฉลองครบรอบปีของวัดที่ได้สร้างขึ้นเป็นเกียรติแด่ท่านทั้งสองที่กรุงโรม โดยพระสันตะปาปาเฟลิกส์ที่ 4 ( 525 - 530 ) วัดนี้ประดับประดาด้วยโมซาอิกที่สวยงดงามอย่างยิ่ง

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ให้เราวอนขอพระเยซูเจ้า “นายแพทย์ที่ดีเยี่ยม” ด้วยความไว้วางใจ ให้ช่วยรักษาความชั่วช้าต่างๆของเราให้หมดสิ้นด้วยเถิด

2.ให้เราได้สำรวจดูตัวเราเอง และการรับศีลมหาสนิทของเรา  ถ้าหากว่าการรับศีลฯนี้ มิได้ช่วยทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเลย

3.ให้เราเต็มใจช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่ต้องทนทุกข์ยากลำบาก และคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเถิด

4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า  โปรดนำบรรดาหมอทั้งหลายให้ทำงานของตน เพื่อช่วยคนอื่นให้หายเจ็บป่วยเสมอด้วยเถิด  อย่าให้เขาทำงานเพราะจุดประสงค์ที่ไม่ถูกต้องเลย