นักบุญเยนนาโร
พระสังฆราชและมรณสักขี

องค์อุปถัมถ์ของธนาคารโลหิต
ระลึกถึงวันที่ 19 กันยายน

 

ศาสนจักรแห่งเมืองเนเปิลส์รู้สึกภูมิใจที่ได้ให้ความคารวะอย่างพิเศษต่อนักบุญ เยนนาโร องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรแห่งนี้  เราเชื่อกันว่าท่านคงเป็นพระสังฆราชของเมืองนี้ด้วย   เพราะตามที่มีเล่าไว้ในเอกสารโบราณฉบับหนึ่ง “Martyrologium Hieronymianum”  ว่า ท่านกับเพื่อนๆ อีก 6 คนได้รับมงกุฎเป็นมรณสักขี โดยถูกตัดศรีษะที่เมืองปอสซูโอลี ใกล้ๆกับเมืองเนเปิ้ล    โลหิตของท่านยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ในแคปซูล ทุกๆปีในวันฉลองของท่านที่เมืองเนเปิ้ลจะเกิดอัศจรรย์อยู่เสมอ คือ “โลหิตของท่านซึ่งแข็งตัวอยู่ จะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวต่อหน้าฝูงชนเป็นจำนวนมาก”

 “การเคารพให้เกียรติที่แท้จริงต่อบรรดานักบุญอยู่ที่ความรักที่เอาจริงเอาจังของเรา เพื่อประโยชน์ของพระศาสนจักร และเพื่อประโยชน์วิญญาณของเราเอง   ให้เราได้แสวงหาตัวอย่างจากชีวิตของบรรดานักบุญ มีความสนิทสัมพันธ์กับท่าน วิงวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน” ( LG 51 )

“ความรักที่แท้จริงที่เราแสดงออกต่อบรรดานักบุญ โดยธรรมชาติของมันแล้ว ต้องมุ่งไปยังและสิ้นสุดที่พระคริสตเจ้า ก็มุ่งไปสู่พระเจ้า   พระองค์ผู้น่าพิศวงในบรรดานักบุญของพระองค์ และพระองค์ได้รับการสรรเสริญ ถวายพรในบรรดานักบุญของพระองค์” (LG 50 )

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1.ขอให้การฉลองการเป็นมรณสักขีของบรรดานักบุญ ช่วยสอนเราให้มีความกล้าหาญที่แท้จริงของคริสตชน

2.โดยการให้ความเคารพต่อบรรดานักบุญ ขอให้ความรักของเราต่อพระเยซูเจ้าทวียิ่งขึ้นเสมอ

3.ขอเราอย่ากลัวที่จะให้ความเคารพต่อบรรดานักบุญ เพราะเป็นการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าในท่านเหล่านี้

4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดพิทักษ์รักษาและพยุงผู้ที่ต้องทนทุกข์ยากลำบากเพราะความเชื่อ