นักบุญ เปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์ (1581-1654)

ระลึกถึงวันที่ 9 กันยายน


ท่านเป็นบุตรชายชาวนา เกิดที่เวอร์ดู ประเทศสเปน ในปี 1581
เมื่ออายุได้ 20 ปี ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์คณะเยซูอิตที่เมืองทาร์ราโกน่า ขณะที่ท่านกำลังศึกษาวิชาปรัชญาอยู่ที่มาจอร์ก้าในปี 1605นั้น ท่านได้รับมอบหมายจากนักบุญ Alphonsus Rodriguez ให้เดินทางไปแพร่ธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านยินดีน้อมรับและได้เดินทางไปถึงเมืองคาร์ทาจีน่า ซึ่งเป็นเมืองค้าทาสขนาดใหญ่ของสหรัฐในปี 1610 และได้ใช้ชีวิตเป็นธรรมฑูต ท่ามกลางทาสชาวนิโกรที่ถูกจับนำมาประมูลขายที่นั่น เป็นเวลากว่า 40 ปี โดยทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลทาสเหล่านั้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ รวมแล้วกว่า 300,000 คน ตลอดอายุขัยของท่าน

จริงอยู่ ท่านไม่สามารถหยุดยั้งขบวนการค้ามนุษย์เพื่อนำไปเป็นทาสได้ แต่ก็ได้ช่วยบรรเทา, เยี่ยวยาความโหดร้ายที่พ่อค้าปฏิบัติต่อทาสให้ลดลง จนมิอาจหาใครที่จะทำงานเยี่ยงวีรบุรุษได้เหมือนท่าน ทุกๆเดือนจะมีทาสนับพันถูกนำมาขึ้นฝั่งที่นี่ และถึงแม้ครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตไประหว่างทาง พ่อค้าทาสก็ยังมีกำไร ทุกๆเดือนเมื่อหวูดสัญญาณเรือค้าทาสดังขึ้นที่ท่าเรือ ท่านก็จะรีบไปที่นั่นพร้อมอาหารที่โอชะเพื่อรอเขาเหล่านั้น ทาสที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บและตื่นตระหนกจะถูกนำมารวมไว้ที่ท่าเรือเพื่อรอการประมูล ท่านจะเข้าไปพบเขาเหล่านั้นทีละคน ดูแลให้กำลังใจ เยี่ยงบิดา พ่อค้าทาสจึงนับท่านเป็นศัตรู ท่านได้ขนานนามตนเองว่า "ทาสของทาส" เพราะสำหรับท่านแล้ว ทาสย่อมมาก่อนเสมอ ชีวิตของท่านจึงเป็นตัวอย่างของผู้ที่ละทิ้งอัตตาโดยแท้

ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 1654 ที่เมืองคาร์ทาจีน่า, รัฐโคลัมเบีย ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 15 มกราคม 1888โดยพระสันตะปาปา Leo XIII. ในวันที่ 7 กรกฎาคม 1896

แปลและเรียบเรียงโดยประกายรัตน์ พิทักษ์นิตินันท์