วันที่ 8 กันยายน วันฉลองแม่พระบังเกิด


การฉลอง " แม่พระบังเกิด "มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศซีเรียหรือปาเลสไตน์ในต้นศตวรรษที่ 6 และอีกประมาณ 100 ปีต่อมา พระสันตะปาปาจิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้นำเข้าสู่พระศาสนจักรลาติน ในปลายศตวรรษที่ 7 เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นการฉลอง " คล้ายวันเสกวิหารของนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์

พระเป็นเจ้าโปรดให้แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ เมื่อแม่พระทรงบังเกิดและแม่พระทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้ อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป แม่พระเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราจะเข้าใจว่าแม่พระศักดิ์สิทธิ์เพียงใด เมื่อเราเข้าใจเหตุผลสองประการ คือ

- เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เพียงไรที่แม่พระได้รับพระหรรษทานอันเต็มเปี่ยมจากพระเป็นเจ้า

- แม่พระทรงตอบสนองแผนการของพระเป็นเจ้าทันทีด้วยความซื่อสัตย์

แม่พระได้รับพระหรรษทานมากมายตามความคิดของนักเทวศาสตร์ กล่าวคือ

ประการที่หนึ่งพระเป็นเจ้าทรงเลือกแม่พระเป็นพิเศษ ให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นบุญราศีเดนิสแห่งคณะทูเซียนกล่าวว่า แม่พระได้รับเลือกสูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง ด้วยเหตุนี้เองชีวิตเริ่มต้นของเธอจึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่า เรียกว่าพิเศษกว่าบรรดาสรรพสิ่ง

นักบุญโทมาสเขียนไว้ว่า แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน 3 วิธีคือ

1. วิญญาณเธอเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นวิญญาณแรกที่สวยสด ความที่เป็นของของพระเจ้าทั้งหมด

2. ร่างกายเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด

3. เธอเปี่ยมไปด้วยพระหรรษทาน เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนี้

นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรกล่าวว่า นักบุญบางองค์ได้รับพระหรรษทานเพื่อคนอื่นๆ ด้วย แต่มิใช่สำหรับทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดของทุกๆ คน นักบุญโทมาสกล่าวว่า " ถ้าผู้ใดได้รับพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกๆ คน ก็คงจะเป็นพระหรรษทานจากพระคริสตเจ้าและแม่พระ "

นักบุญยอห์นกล่าวถึงพระเยซูคริสตเจ้าว่า " เราทั้งหลายได้รับพระคุณอันไพบูลย์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ " ( ยน. 1, 16 ) ซึ่งหมายถึงจากแม่พระ

นักบุญอัลฟอนโซแห่งลิโกวรี เขียนไว้ว่า " พระนางได้รับการกำหนดให้เป็นมารดาแห่งพระวจนาตถ์นิรันดร พระนางอุดมไปด้วยพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ เหนือเทวดาและนักบุญทั้งหลายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระนางเกิดเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ วิญญาณของพระนางมารีย์เป็นวิญญาณที่งดงามที่สุด"

จากหนังสือแม่พระยุคใหม่ฉบับที่ 140 ปีที่ 25 มีนาคม-เมษายน 2005/2548

และเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ