นักบุญปาตริก พระสังฆราช
ธรรมทูตและองค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์ 
ระลึกถึงวันที่ 17 มีนาคม

นักบุญ ปาตริก  เป็นธรรมทูตและองค์อุปถัมภ์ของประเทศไอร์แลนด์    เชื่อกันว่าท่านคงเกิดในประเทศอังกฤษ   ท่านถูกพวกโจรสลัดไอริชจับ และถูกขายไปเป็นทาสในประเทศไอร์แลนด์  เมื่อท่านสามารถหลบหนีไปได้   ท่านก็ยังมีความคิดและอุดมการณ์ว่า จะต้องทำให้พวกชาวไอริชพวกนี้กลับใจให้ได้   ท่านได้เข้าเป็นฤาษีที่เมืองตูรส์  ได้รับการศึกษาที่เมืองโอก์แซร์  เป็นลูกศิษย์ของนักบุญ แยร์มาโน ท่านได้ไปเยี่ยมพวกฤาษีในประเทศอิตาลี    ต่อมาได้เป็นพระสังฆราชในประเทศไอร์แลนด์    ท่านได้พยายามจัดตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้น โดยให้เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่พวกเขาอยู่   และท่านเองต้องการมีนักบวชเป็นชาวพื้นเมืองด้วย

แม้ว่าจะมีอุปสรรคและความยากลำบากต่าง ๆ มากมายก็ตาม แต่งานแพร่ธรรมของท่านก็ได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งนี้เราเห็นได้จากการที่ประเทศไอร์แลนด์ได้เป็นแผ่นดินของบรรดานักบุญ เป็นเวลาหลาย ศตวรรษมาแล้ว และเป็นแหล่งกำเนิดบรรดาธรรมทูตสำหรับทวีปยุโรปมากมาย

ศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับ “การถวายบูชามิสซา” จากธรรมประเพณีที่ได้รับสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย อันมีพระคริสตเจ้าเป็นหัวหน้าสูงสุด  นักบุญ เปาโล  เองได้กล่าวยืนยันกับสัตบุรุษชาว โครินธ์ว่า “ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดให้ท่าน ในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระเยซูคริสตเจ้า” ( 1 คร. 11: 23-26 ) พระวาจาของพระเป็นเจ้ายังคง “รับเอากายมาบังเกิด” อยู่เรื่อยมาในธรรมประเพณี และในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของกลุ่มคริสตชน ขอให้ศีลบูชาในวันนี้ได้ช่วยให้ประเทศไอร์แลนด์ได้มี “สันติภาพ และเอกภาพ”

ประเทศไอร์แลนด์นี้เป็นประเทศที่ส่งบรรดาพระสงฆ์และฆราวาสของตนมากกว่า 60%  ให้ไปเป็นธรรมทูตตามประเทศต่าง ๆ   และ   “Legio Mariae”  หรือ “พลมารี”   ก็ถือกำเนิดจากประเทศนี้ “พลมารี”  เป็นหน่วยงานแพร่ธรรมสมัยใหม่หน่วยงานหนึ่ง ที่แพร่หลายไปในหลาย ๆ ประเทศ พวกพลมารีนี้ทำงานช่วยนำโลกให้เข้ามาหาพระคริสตเจ้าโดยทางพระแม่มารีย์


ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ