นักบุญยูดาห์ ฮัดเดว อัครสาวกผู้ร้อนรน
องค์อุปถัมภ์ของผู้สิ้นหวัง

"จงขอในนามของฉัน และฉันจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง"
ฉลองวันที่ 28 ตุลาคม

นักบุญยูดาห์ ฮัดเดว อัครสาวก เป็นหลานชายของพระนางมารีอาและนักบุญยอเซฟ และลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้า เขาเป็นพี่น้องกับอัครสาวกยากอบองค์เล็ก พ่อของเขาคือ คลีโอฟัส ผู้ซึ่งได้ตายอย่างมรณะสักขี และแม่ของเขาชื่อ มารีย์ เธอได้ยืนอยู่ที่เชิงไม้กางเขนเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และต่อมาได้ไปชโลมพระศพพระเยซูเจ้าที่คูหาของพระองค์

ในวัยเด็กและวัยรุ่น ยูดาห์ ฮัดเดว คงต้องรู้จักพระเยซูเจ้าอย่างดี เขาได้ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อติดตามพระอาจารย์
บางครั้งมีพระเยซูเจ้าอยู่ในรูปยูดาห์ เพราะเขาได้รักษาพระเจ้าอีเดสซ่าหายจากโรคเรื้อนโดยอาศัยพระนามของพระเยซูเจ้า

พระเป็นเจ้าได้ประทานแก่ยูดาพระฤทธานุภาพพิเศษ เมื่อเขาได้สั่งให้ปิศาจออกจากเทวรูปของคนต่างศาสนา รูปปั้นได้ตกลงมาที่พื้นดินแตกเป็นชิ้นๆ
ยูดาห์และไซมอนได้เป็นมรณะสักขีที่เปอร์เซีย ที่ซึ่งเขาทั้งสองได้ไปแพร่ธรรม ยูดาห์ถูกตีด้วยท่อนไม้จนถึงแก่ความตาย แล้วถูกตัดศีรษะด้วยขวาน ปัจจุบันนี้พระธาตุของนักบุญยูดาห์อยู่ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรม นักบุญยูดาห์เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในฐานะองค์อุปถัมภ์ของผู้สิ้นหวัง

บทสวดขอนักบุญยูดาห์อัครสาวก
โอ้ นักบุญยูดาห์ ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริมงคล
ท่านได้รับเกียรติเป็นพระญาติและผู้ติดตามของพระเยซูเจ้า
ท่านได้เขียนในบทจดหมายว่า
"จงเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งในความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านโดยภาวนาวอนขอพระจิตเจ้า"
โปรดขอพระเป็นเจ้าเพื่อเรา
พระหรรษทานแห่งการเป็นประชากรผู้มีความเชื่อและประชากรแห่งการภาวนา
ให้เรามีความผูกพันกับสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพ
โดยความเชื่อและการภาวนาในโลกนี้
เพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างรุ่งเรืองชั่วนิรันดรในสวรรค์
อาแมน

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลนครราชสีมา