นักบุญ อันตน มารีย์ คลาเร็ต พระสังฆราช

ระลึกถึงวันที่ 24 ตุลาคม

อันตน มารีอา คลาเร็ต มีจิตตารมณ์ ของมิชชันนารีแพร่ธรรมที่ร้อนแรง ท่านได้ใช้ความสามารถของท่านให้บริการแก่พระศาสนจักรที่ คาทาโลญา บ้าน เกิดของท่านเอง ท่านได้ตั้งคณะนักบวชมิชชันนารีโดยใช้ชื่อว่า“บรรดาบุตรแห่งดวงหทัยอันนิรมลของพระนางมารีย์” ซึ่งอุทิศตนทำงานเป็นต้นในแถบลาตินอเมริกา ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสังฆราชของเมืองซานติอาโก ที่คิวบา ในขณะที่ประเทศกำลังตกอยู่ในวิกฤตกาลอย่างร้ายแรง

คิวบาเป็นประเทศที่ร่ำรวย แต่ได้ถูกชนต่างชาติกอบโกยเอาผลประโยชน์ไป จนชาวเมืองเองไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอันเหมาะสมกับอัตตภาพของตนเองได้ อันตน มารีอา คลาเร็ต ได้ลุกขึ้นป้องกันพวกผู้ถูกกดขี่อย่างกล้าหาญชาญชัย แต่ศัตรูที่มีอำนาจของท่านนั้นได้พยายามที่จะปลิดชีวิตของท่านถึง 15 ครั้งด้วยกัน และพยายามคิดจะเนรเทศท่านออกนอกประเทศ

นักบุญ อันตน ได้อุทิศตนให้กับการเตรียมการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งแรก ท่านมีศิลปหรือพรสวรรค์ที่จะร่วมมือกับทุกๆ คนที่มีน้ำใจดีที่จะร่วมมือด้วย
การร่วมบูชามิสซาของหมู่คณะใดจะไม่มีผลหรือประโยชน์สำหรับชีวิต ถ้าหากว่าไม่ เป็นการกระตุ้นตัวเขาให้มีความรักที่แท้จริง และที่จะตั้งใจทำงานจริงๆเพื่อพี่น้องที่อยู่รอบข้างตัวเรา การเสด็จเยี่ยมประเทศ ลาตินอเมริกาของสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 นั้น พระองค์ได้ทรงกระตุ้นให้บรรดาสังฆมณฑลต่าง ๆ และกลุ่มนักบวชคณะต่าง ๆ ได้พยายามช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนความยุติธรรมทางสังคม และเป็นต้นให้ช่วยพวกคนยากจน

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ