นักบุญ ยอห์น แห่ง กาปีสสตราโน พระสงฆ์

ระลึกถึงวันที่ 23 ตุลาคม

นักบุญ ยอห์น เกิดที่เมืองกาปิสตราโนในแคว้นอาควีลา ประเทศอิตาลี ในวัยเด็กท่านได้มีประสบการณ์ถึงผลร้ายแห่งความเกลียดชังที่มีขึ้นในระหว่าง ตระกูลต่อตระกูล เพราะสมาชิก 12 คนในตระกูลของท่านถูกฆ่าตายในช่วงระยะ เวลา 2 - 3 ปี
นักบุญ ยอห์น ได้ศึกษาเล่าเรียนที่เมืองเปรูจา และได้กลายเป็นผู้พิพากษาที่มีคนรักมากที่สุดในเมืองนี้ด้วย แต่เพราะมรสุมของวิถีทางการเมืองท่านได้จบชีวิตของท่านในคุก และในคุกนี่เอง ที่ท่านได้เห็นภาพนิมิตรซึ่งได้ทำให้ท่านเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ มาติดตามยึดถืออุดมคติของนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี

กิจกรรมทางด้านแพร่ธรรมของท่านนั้นมีมากมาย คือตลอดระยะเวลา 40 ปี ท่านได้อุทิศตนเองให้กับการเทศนาสั่งสอน ซึ่งเราสามารถกล่าวได้ว่า ท่านเทศน์สอนเกือบทุกวันเป็นประจำ และเพราะการเทศน์สอนของท่านนี่เองที่ท่านได้รับความสำเร็จอย่างแทบไม่น่าเชื่อ เป็นต้น ท่านได้ทำให้พวกนักศึกษาหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยกลับใจ เช่น ที่เมืองไลพ์ซิก คราโคเวีย และเวียนนา และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลังจากการเทศน์สอนของท่านได้มีนักศึกษามากกว่า 100 คนได้ขอเข้าเป็นนักบวชในคณะฟรังซิสกัน ท่านได้ฟังแก้บาปมาก ได้ช่วยสร้างสันติในหมู่ประชาชน ได้จัดแจงให้ความช่วยเหลือ เป็นต้นกับทางโรงพยาบาล และได้เป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาหลายพระองค์ด้วยกัน

นักบุญ ยอห์น ได้มีผลงานทางด้านแพร่ธรรมทั้งในประเทศอิตาลี ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เปอีส-บาสเคอ ออสเตรีย เยอรมันนี โปแลนด์ ฮังการี โมราเวีย จนว่าท่านได้รับการขนานนามว่า “ธรรมทูตของทวีปยุโรป” เลยทีเดียว ผลงานของท่านได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการป้องกันกรุงเบลเกรดให้พ้นจากการรุกรานของพวกตุรกีในปี 1456
นักบุญ ยอห์น ได้เป็นนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระศาสนจักรในศตวรรษที่ 15 และท่านได้ตั้งคณะมีนอรี ออสแซร์วันตี

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ