นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารีย์ (ค.ศ. 1647 - 1690)

ระลึกถึง วันที่ 16 ตุลาคม

มาร์การีตา เกิดในประเทศฝรั่งเศส ้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1647 หลังจากรับศีลมหาสนิทครั้งแรกแล้วไม่นาน เธอเป็นโรคอัมพาต แต่แม่พระโปรดรักษาให้หาย และเพื่อโมทนาคุณเหตุการณ์นี้ เธอสัญญาว่าจะอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเธออายุได้ 17 ปี พระเยซูเจ้าประจักษ์มาหาเธอ พร้อมทั้งบาดแผลที่เต็มไปด้วยพระโลหิต เธอจึงตัดสินใจเข้าบวชเป็นซิสเตอร์ใน " คณะแม่พระเสด็จเยี่ยมนักบุญเอลีซาเบธ " ซิสเตอร์มาร์การีตา มารีย์ รักพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทอย่างล้นพ้น และพระเยซูเจ้าก็ทรงตอบสนอง โดยให้เธอเห็นดวงหทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มีเปลวเพลิงพุ่งออกมา และมีมงกุฎหนามสวมดวงหทัยนั้น

พระเยซูเจ้าตรัสสัญญาแก่เธอว่า พระองค์จะโปรดประทานพรนานาประการแก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระองค์ ทั้งจะให้เขาอยู่ในศีลมหาสนิท และพระพรในยามเมื่อใกล้จะตายด้วย ถ้าหากเขาจะรับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือนติดต่อกันถึง 9 ครั้ง พระเยซูเจ้าขอร้องให้เธอทำการชดเชยบาปแทนการเนรคุณของมนุษย์ ให้เธอเฝ้าศีลมหาสนิทและเผยแพร่ความรักที่พระหฤทัยของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์

ซิสเตอร์มาร์การีตา มารีย์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1690 ขณะอายุ 43 ปี หลุมฝังศพของท่านได้ถูกเปิดในปี ค.ศ.1830 หรือ 140 ปี หลังจากท่านเสียชีวิต และพบว่าหัวใจและสมองของท่านไม่เน่าเปื่อยตามกาลเวลา จึงได้นำมาบรรจุไว้ในร่างซึ่งทำด้วยขี้ผึ้งและโลหะ โดยตั้งอยู่ที่วัดในเมืองเล็ก ชื่อ Paray ในประเทศฝรั่งเศส ทุกปีจะมีผู้จาริกแสวงบุญเดินทางมาขอพรจากท่านไม่ต่ำกว่า 500,000 คน