นักบุญ บรูโน พระสงฆ์

องค์อุปถัมภ์ของผู้เสียจริต

ระลึกถึงวันที่ 6 ตุลาคม


นักบุญ บรูโน เกิดที่เมืองโคโลญ ต่อมาได้บวชเป็นพระสงฆ์ และได้สอนวิชาเทววิทยาที่เมืองแรงส์ อย่างไรก็ตามการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ชั้นผู้ ใหญ่คนหนึ่ง ได้เป็นสาเหตุทำให้ท่านทิ้งตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งขณะนั้นชื่อเสียงของท่านกำลังหอมกรุ่นอยู่ทีเดียว ท่านได้เขียนคำอธิบายพระคัมภีร์ที่สำคัญไว้ 2 เรื่อง คือ คำอธิบายเกี่ยวกับบทเพลงสดุดี และจดหมายของนักบุญเปาโล ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราช แต่ว่ากษัตริย์ได้ตั้งสังฆราชของตนอีกองค์หนึ่งขึ้นแทนที่ ท่านจึงได้มุ่งหน้าสู่เมืองเกรอนอนเบลอ

ณ เมืองนี้เองที่พระสังฆราชท้องถิ่นได้มอบสถานที่แห่งหนึ่งบนภูเขาให้ท่าน และเพื่อนของท่านอีก 6 คน เป็นสถานที่สวยงามโดดเดี่ยวเงียบสงบ มีชื่อว่า ชารเตรอส และที่นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของคณะนักบวชซิสเตอร์เซียน แม้ว่าในขณะนั้นท่านไม่ได้มีความประสงค์ที่จะก่อตั้งคณะนักบวชขึ้น พระสันตะปาปาอูร์บาโนที่ 2 ซึ่งเคยเป็ยลูกศิษย์ของท่านต้องการให้ท่านมาอยู่ที่กรุงโรม จึงได้ทรงสร้างอารามแห่งหนึ่งให้ในบริเวณสถานที่อาบน้ำร้อนของจักรพรรดิดีโอเคลซีอานุส (ภายหลังไมเกิ้ล แองเจลโล ได้ทำการบูรณะวัด กุฎิ และห้องส่วนตัว) ต่อมาท่านได้เดินทางไปยังแคว้นคาลาเบรีย และที่นี่ท่านได้ตั้งอารามนักบวชซิสเตอร์เซียนขึ้นอีก ศพของท่านถูกฝังไว้ในพระวิหารแห่งแซรร่า

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราพยายามแสวงหาช่วงเวลาที่เงียบสงัด มิใช่เพื่อทำให้เราเป็นคนแปลก คนพิกลไป แต่เพื่ออยู่สนทนากับพระเจ้า
2. ขอให้การภาวนาของเราเป็นการเปิดกว้างสู่ทุกๆ คน
3. ขอให้บูชามิสซาช่วยทำให้เรามีความชิดสนิทสัมพันธ์อย่างเต็มที่กับพระบิดา และบรรดาพี่น้อง
4. ขอพระคริสตเจ้าโปรดประทานคน “ ใหม่” จริงๆ แก่โลกด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ