นักบุญ เซซีลีอาพรหมจารีและมรณสักขี

องค์อุปถัมภ์ของนักดนตรี
ระลึกถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน

เซซีลีอา มาจากตระกูลชั้นสูงในกรุงโรม เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระเยซูเจ้า และได้ถวายคำปฎิญาณจะอุทิศชีวิตถือพรหมจรรย์แด่พระเป็นเจ้า อย่างไรก็ตามบิดามารดาได้บังคับให้เธอแต่งงานกับบุรุษผู้สูงศักดิ์นามว่า "วาเลเรียน" เธอจึงบอกกับ เวเลเรียน ว่า เธอมีหมู่เทวดาห้อมล้อมเป็นเพื่อนอยู่ และหากเขาประสงค์จะแลเห็น เขาจะต้องถือความบริสุทธิ์ ซึ่งวาเลเรียนก็ได้ตอบตกลง และต่อมาได้เข้ารับศีลล้างบาป

ในเย็นวันแต่งงาน หลังเสร็จสิ้นพิธี วาเลเรียนก็พบเซซีลีอากำลังสวดภาวนาอยู่ท่ามกลางหมู่เทวดาตามที่เธอเคยกล่าว และเทวดาก็ได้วางมงกุฏดอกไม้บนศีรษะของเขาทั้งสอง วาเลเรียนเป็นผู้มีศรัทธามาก และเขายังได้ชวนน้องชายเข้ารับศีลล้างบาปด้วย

ในช่วงที่มีการเบียดเบียนศาสนา วาเลเรียนและน้องชายได้ช่วยเหลือ เซซีลีอา ในกิจเมตตาเพื่อคนจน จึงถูกศัตรูฆ่า
เซซีลีอาก็ถูกจับกุมและถูกบังคับให้กราบไหว้บูชาพระเท็จเทียม ซึ่งเธอได้ตอบปฎิเสธ จึงถูกรนด้วยไอน้ำเดือด แต่พระเป็นเจ้าได้ช่วยเหลือเธอไว้ ทางการจึงสั่งให้ทหารนำตัวเธอไปตัดศีรษะ เพชฌฆาตลงดาบถึงสามครั้ง แต่ศีรษะเธอก็ไม่หลุดจากบ่า เธอได้รับบาดแผลฉกรรจ์ แต่ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ถึง 3 วัน เธอได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอแด่พระสังฆราช เพื่อทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนจักร และได้รับศีลมหาสนิทก่อนสิ้นใจ

ศพของเซซีลีอา ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินที่เรียกว่า "กาตากอมป์" และได้รับการเชิญไปฝังไว้ในวิหารนักบุญเซซีลีอา กรุงโรม เมื่อเปิดหีบศพออก ปรากฎว่าร่างของเธอมิได้เน่าเปื่อย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรามีส่วนร่วมในการขับร้องของพระศาสนจักรซึ่งถือว่าเป็นการภาวนาที่เข้มข้น
2. ให้เราเป็นผู้ที่คอยตื่นเฝ้าระแวดระวังอยู่เสมอ เพราะพระคริสตเจ้ากำลังจะเสด็จมาและทรงอยู่ใกล้แล้ว
3. ขอให้การร่วมพิธีกรรมของเราทุกครั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความชื่นชมยินดีและเป็นการฉลองเสมอ
4. ให้เราต่อสู้กับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผิดต่อศีลธรรม และการไม่รู้จักบังคับตัวด้วยเถิด