นักบุญเอลีซาเบธ แห่งฮังการี

ระลึกถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน

เมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา ได้ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายหลุยส์ พระองค์ได้ทรงสร้างโรงพยาบาลขึ้น ณ บริเวณเนินเขา ใกล้กับปราสาทของพระองค์ และได้เลี้ยงดูคนยากจน พยาบาลคนไข้ด้วยพระหัตถ์ของพระนางเองทุกวัน จนประชนเรียกพระนางว่า "นักบุญเอลีซาเบธที่รัก"

เมื่อนางสนมกำนัลพยายามป้องกันมิให้พระนางออกไปช่วยคนยากจน พระนางจึงทรงกล่าวว่า "ฉันกำลังเตรียมตัวเพื่อรับคำพิพากษา ขอให้ฉันได้มีโอกาสทูลพระองค์ว่า พระเยซูเจ้าขัา เมื่อพระองค์หิวกระหาย ลูกก็ได้ช่วยให้พระองค์อิ่มหนำสำราญ เมื่อพระองค์ขาดเสื้อผ้า ลูกก็หาเสื้อผ้ามาให้พระองค์สวมใส่ เมื่อพระองค์ป่วยไข้ ลูกก็มาเยี่ยมรักษาพระองค์ เพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า กิจเมตตาที่เจ้าได้ทำแก่ผู้ต่ำต้อย ก็เสมือนได้ทำแก่เราเอง"

วันหนึ่งขณะที่พระนางทรงใช้ผ้าห่อขนมปัง เพื่อไปแจกจ่ายแก่คนยากจน พระสวามีของพระนางได้มาพบเข้า จึงขอดูสิ่งที่พระนางทรงถืออยู่ ปรากฎว่าขนมปังเหล่านั้นได้กลับกลายเป็นดอกกุหลาบเต็มไปหมด

พระนางเอลีซาเบธ มีบุตร 4 องค์ เมื่อพระสวามีของพระนางสิ้นพระชนม์ชีพแล้ว พระนางก็ได้บริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของพระนางให้คนยากจน ท่านได้สิ้นพระชนม์ด้วยวัยเพียง 24 ชันษา