นักบุญมาร์เกรีตา แห่งสก๊อตแลนด์

องค์อุปถัมภ์ของเด็กหญิง

ระลึกถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน

นักบุญ มาร์เกรีตา เกิดในประเทศฮังการี เป็นบุตรสาวคนสุดท้อง ขณะที่พระบิดาคือ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด เอทเธอลิ่ง ซึ่งในขณะนั้นเป็นทายาทของราชบัลลังก์อังกฤษกำลังอยู่ในถิ่นเนรเทศ หลังสิ้นสุดการเนรเทศ ครอบครัวของพระนางได้เดินทางเข้าสู่ประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดได้สิ้นพระชนม์เมื่อกลับถึงประเทศอังกฤษ และพระเชษฐาของพระนาง "เจ้าชายเอ็ดการ์" ได้ขึ้นครองราชแทน แต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์จึงถูกชิงราชบัลลังก์ พระนางและครอบครัวจึงต้องหนีไปหลบภัยในประเทศสก๊อตแลนด์ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกษัตริย์มัลคอมที่ 3 แห่งสก๊อตแลนด์ และที่สุดได้แต่งงานกันในปี 1070 ขณะที่พระนางมีพระชนม์ 24 ชันษา มีบุตรและธิดา 8 องค์ พระนางได้รับฉายาว่า " ไข่มุกแห่งสก๊อตแลนด์

นักบุญ มาร์เกรีตา เป็นราชินีที่ใช้ชีวิตอย่างเข้มงวด เป็นชีวิตแห่งการใช้โทษบาปจริงๆ พระนางได้สนใจในการที่จะปฏิรูปประเทศเสียใหม่ โดยได้พยายามส่งเสริมชีวิตนักบวช เผยแพร่วัฒนธรรมในหมู่ประชาชน และส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป พระนางได้เป็นตัวอย่างแห่งชีวิตครอบครัวโดยได้พยายามทำตัวให้เข้ากันได้กับพระสวามี และได้อบรมสั่งสอนลูกๆ ในวิถีทางของคริสตชนอย่างดีเยี่ยม พระนางได้พยายามเปิดตาพวกลูกๆ ให้แลเห็นความเป็นจริงทางสังคม ที่น่าเป็นห่วงที่สุดของประเทศ ทั้งยังได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกคนจนในราชสำนักเป็นการส่วนตัวอีกด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรามั่นคงที่จะประกอบกิจการแห่งความเมตตา ไม่ว่าจะเป็นทางวิญญาณหรือทางฝ่ายร่างกายก็ดี
2. ให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่เจริญชีวิตอยู่เคียงข้าง เรา
3. ให้เราได้เปิดตาของเราเพื่อความเป็นจริงทางสังคมที่น่าห่วงใยมากที่สุด
4. ขอพระคริสตเจ้าโปรดบันดาลให้มีสตรีที่ทำงานเพื่อการปฏิรูปสังคมด้วยเถิด

 

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ