นักบุญ มาร์ติน แห่งตูรส์ พระสังฆราช
ระลึกถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน

มาร์ตินเป็นบุตรชายของเจ้าหน้าที่โรมันคนหนึ่ง ท่านเกิดที่ปันโนเรีย ในประเทศฮังการี และได้เข้ารับราชการทหารอยู่ในกองทัพของจักรพรรดิตั้งแต่อายุยังน้อย

นักบุญ มาร์ติน ได้ออกจากราชการทหาร หลังจากที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว ก็ได้มุ่งเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศส และได้มอบตัวเป็นศิษย์ของนักบุญ ฮีแลร์ แห่งปัวเจียร์ ท่านได้เจริญชีวิตแบบฤาษีที่เกาะกัลลีนารา (อะลัสซีโอ) ต่อมาเพราะคำแนะนำของนักบุญ ฮีแลร์ ท่านจึงได้ตั้งอารามแห่งแรกขึ้นในภาคพื้นตะวันตก ที่เมืองลีกือเย และจากอารามแห่งนี้เองที่ท่านได้ส่งฤาษีของท่านให้ไปแพร่ธรรมทั่วประเทศ

ในปี 373 นักบุญ มาร์ติน ได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชของเมืองตูรส์ ท่านอยู่ในสมัยเดียวกับนักบุญอัมโบรซีโอ ซึ่งก็ได้แข่งขันกันในเรื่องความมีใจร้อนรน ท่านได้กลายเป็นผู้หนึ่งแต่ในบรรดาผู้ก่อตั้งพระศาสนจักรในประเทศฝรั่งเศส และได้ตั้งอารามที่มาร์มูทีเอร์ ที่อารามแห่งนี้เองที่ได้เป็นสถานที่สำหรับเตรียมเด็กหนุ่มให้เป็นพระสงฆ์ และได้กลายเป็นบ้านเณรแห่งแรกจริง ๆ ที่ได้ผลิตพระสังฆราชให้แก่ประเทศฝรั่งเศสหลายองค์ด้วยกัน ท่านได้ธุดงค์จากหมู่บ้านหนึ่ง พร้อมกันนั้นก็แพร่ธรรมไปด้วยในหมู่ของบรรดาชุมพาบาลและชาวบ้าน ท่านได้สร้างวัดในบ้านนอกหลายแห่งด้วยกัน อันทำให้ศูนย์กลางของชีวิตทางเศรษฐกิจย้ายจากตัวเมืองมาอยู่ที่บ้านนอก ท่านได้พยายามทำงานเพื่อกำจัดศาสนาที่ถือนอกรีตนอกทาง ทั้งได้พยายามสร้างสันติในหมู่นักบวชอันได้รับผลกระทบจากการหลงผิด ท่านได้เป็นนักบุญองค์หนึ่งในจำนวนองค์แรกๆ ซึ่งมิได้เป็นมรณสักขีแต่ได้รับการคารวะในพิธีกรรม การเคารพให้เกียรติท่านนั้นได้แพร่หลายมากแม้กระทั่งในทุกวันนี้

 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. เพื่อที่จะทำความดี ให้เราได้เรียนรู้ถึงความจำเป็นของคนอื่นเขา
2. ให้เรามีจิตสำนึกว่ากิจการดีทุกอย่างจะต้องมีผลตอบสนองอย่างไม่ต้องสงสัย
3. ให้เราร่วมมือกับพระสังฆราชเพื่อคุณความดีของทุกๆคน

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ