นักบุญ มาร์ติน เดอ พอแรส นักบวช

ระลึกถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน

นักบุญ มาร์ติน เกิดที่กรุงลีมาในประเทศเปรู เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 1579 เป็นบุตรของอัศวินชาวสเปน และหญิงนิโกรชาวปานามา มาร์ตินได้มีอาชีพเป็นช่างตัดผมก่อนที่จะก้าวเข้าอารามนักบวชคณะโดมินิกัน ทีแรกท่านเป็นภราดารับใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเป็นภราดาฆราวาสจริง ๆ ท่านมักจะพยายามเลือกทำงานที่ต่ำต้อยที่สุด ถึงกระนั้นก็ดี ท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทางเทววิทยาอย่างหาตัวจับยาก งานที่ท่านสนใจและเอาจริงเอาจังเหลือเกินคือ “การคุ้มครองช่วยเหลือพวกทาส”

ห้องพยาบาลที่โกโรโกโสของท่านได้กลายเป็นศูนย์แห่งกิจเมตตาสำหรับทุกๆคนโดยไม่เลือกหน้า แต่เป็นต้นสำหรับคนผิวดำที่น่าสงสารที่สุด จิตตารมณ์ของมหาบุญลาภและบรรยากาศแห่งนักบุญฟรังซิส อัสซีซีในตัวนักบุญมาร์ติน รวมทั้งอัศจรรย์ที่ท่านทำ ได้ช่วยทำให้ท่านเป็นรูปแบบของนักบุญที่มีความเข้าใจคนอื่นมากที่สุดองค์หนึ่ง คือท่านเป็นคนร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ เต็มไปด้วยความสุภาพและความรัก ท่านได้จัดการสร้างวิทยาลัยสำหรับเด็กๆ ที่น่าสงสารได้สำเร็จเป็นแห่งแรกในอเมริกา พระสันตะปาปายวงที่ 23 มีความยินดีที่ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นนักบุญ

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัต

1. ขอพระเยซูคริสตเจ้า โปรดสอนเราให้รู้จักเจริญชีวิตอย่างซื่อๆ และให้มีความสุภาพที่จริงใจ
2. ให้เรารู้จักรับใช้คนอื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและด้วยความยินดี โดยถือว่าเป็นการรับใช้พระเยซูคริสตเจ้า
3. ให้เราพยายามแสวงหาความสุภาพถ่อมตน เพราะว่าที่ใดมีความสุภาพที่แท้จริง ที่นั่นก็มีปรีชาญาณ
4. ขอให้ประชาชนที่มีความรู้สึกเรื่องผิวได้พบความหวัง และอิสระภาพในพระคริสตเจ้า

ข้อมูลจากเวปไซดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ