ออกัสติน เป็นฤาษีชาวกรุงโรม เป็นลูกศิษย์ของนักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่ และเป็นพระองค์เองที่ได้ส่งท่านให้ไปในประเทศอังกฤษในปี 597 ตามที่กษัตริย์แห่งเคนท์ได้ขอร้อง เพราะพระราชินีก็เป็นคริสตชนอยู่แล้ว ให้ท่านไปประกาศพระวรสารที่นั่น

ท่านและเพื่อนฤาษีอีก 40 คนได้ช่วยกันวางรากฐานของคริสตศาสนาในประเทศอังกฤษ และได้ตั้งอารามฤาษีที่เมืองแคนเตอร์เบอรี่

ท่านใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษเพียง 8 ปี โดยเสียชีวิตในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 605

ในวันนี้ขอให้เราได้ปลุกจิตสำนึกของเราแต่ละคน ให้ระลึกอยู่เสมอว่า เราเองก็มีหน้าที่ในการแพร่ธรรมด้วย


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้การมาร่วมถวายบูชามิสซาของเรา ได้เป็นการปลุกจิตตารมณ์ของการแพร่ธรรมในตัวเรา
2. ในทุกวันนี้ ขอให้ได้มีพวกนักบวชที่อุทิศตัวเองเป็นผู้แพร่ธรรมมากยิ่งขึ้น
3. ขอให้บรรดาประชาชาติทั้งหลายได้รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี