นักบุญ ฟิลิป เนรี เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ ในปี1515 แต่เป็นชาวกรุงโรมเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของท่านอยู่ที่กรุงโรม คนทั่ว ๆ ไปมักจะเรียกท่านว่า “คุณพ่อปิปโป ผู้ใจดี” ทั้งนี้เป็นเพราะนิสัยของท่านที่ร่าเริงแจ่มใส รวมทั้งความมีชีวิตชีวาของท่านด้วย ถึงกระนั้นท่านก็ได้พยายามที่จะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยเร็ว

ท่านได้เข้ากลุ่มพวกพระสงฆ์ซึ่งได้อุทิศตัวเองให้กับการภาวนา การช่วยเหลือคนเดินทาง และคนป่วยที่น่าสงสารที่ไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ ท่านได้รวบรวมเยาวชนขึ้นกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความต้องการที่จะเจริญชีวิตนักบวชที่เข้มข้น และได้กลายเป็นคณะโอราตอรีโอ ซึ่งใช้วินัยของพวกนักบวชทั่ว ๆ ไป พวกนี้ใช้ชีวิตในการฟังพระวาจาของพระเจ้า ในการขับร้องเพลงสรรเสริญ ในการประกอบกิจเมตตา ซึ่งในไม่ช้าได้มีเด็กหนุ่มเป็นจำนวนมากสมัครเข้ามาบวชในคณะของท่าน

ในระหว่างบรรดาเพื่อน ๆ ของนักบุญฟิลิป เนรี ที่เป็นนักบุญที่เรารู้จักดีคือ นักบุญอิกญาซีโอ, นักบุญชาร์ลส์, นักบุญคามิลโล, นักบุญฟรังซิส เดอชาลส์ และบรรดาพระสันตะปาปาร่วมสมัยกับท่าน

ชีวิตที่เข้มข้นจริง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรักเมตตาต่อทุกคน โดยเฉพาะคนยากจน คนป่วย คนที่ต่ำต้อยนั้นเกิดจากชีวิตภายในที่ร่าเริงแจ่มใส

ท่านเสียชีวิตในปี 1595 ขณะอายุ 80 ปี หลังจากเจ็บป่วยเป็นเวลานาน


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. จากตัวอย่างของนักบุญ ฟิลิป ให้เราได้รู้จักติดตามพระเยซูคริสตเจ้าในความร่าเริงแจ่มใส และด้วยความยินดี
2. ขอให้เราได้ช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ด้วยความรักเมตตาที่ร่าเริงยินดี และสงบแจ่มใส
3. ขอให้การขับร้องและดนตรีได้ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับการสอนคำสอน และพิธีกรรม
4. ขอให้ศิลปในทุกรูปแบบได้รู้จักเผยแพร่ข่าวดีของพระคริสตเจ้า

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี