นักบุญเกรกอรี่ ที่ 7
ระลึกถึงวันที่ 25 พฤษภาคม

 

ฮิลเดอบรันด์เกิดที่โซอานา ในแคว้นทอสกานา และได้เข้าบวชเป็นฤาษีในคณะเบเนดิกติน พระองค์ได้ทรงอุทิศชีวิตเพื่อการปฏิรูปของพระศาสนจักร ได้เป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ต่อมาในปี 1073 พระองค์ได้ทรงรับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา และได้ใช้พระนามว่า เกรกรี่ที่ 7

นักบุญ เกรกอรี่ที่ 7 ได้ทรงเตรียมพระศาสนจักรไว้สำหรับยุคใหม่ โดยช่วยให้ออกจากความวุ่นวายยุ่งเหยิง ของสมัยกลางระหว่างเรื่องของศาสนจักร และของอาณาจักรที่เข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องกันมากเกินไปนี้ พระองค์ได้ช่วยให้พระศาสนจักรออกจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง และการขู่กรรโชกของฝ่ายอาณาจักร ที่สุดพระองค์ต้องถูกเนรเทศเป็นค่าของอุดมการณ์ที่จะทำการชำระล้างพระศานจักรให้สะอาดบริสุทธิ์

พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ที่ชาแลร์โน ในวันที่25 พฤษภาคม 1085

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
 
1. เช่นเดียวกับนักบุญ เกรกอรี่ที่ 7 ให้เรารักความยุติธรรม และเกลียดความอยุติธรรม
2. ให้เราได้ช่วยกันออกแรงทำงานเพื่อช่วยให้พระศาสนจักรได้อิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองในทุกรูปแบบ
3. ขอให้พระศาสนจักรจงเป็นผู้บริสุทธิ์ ยากจน เปิดเผย และมีความจริงใจ
4. ขอให้พระศาสนจักร โดยการติดตามแต่พระคริสตเจ้า ได้ทำงานเพื่อความรอดของโลก
ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ