แบร์นาดีโน เกิดที่มาสซา มาริตตีมา ( ซึ่งเวลานั้นอยู่ในเขตของเมืองซีเอนา ประเทศอิตาลี) ท่านได้สำเร็จการศึกษาค่อนข้างรวดเร็วเกินวัย ทั้งในด้านการศึกษาทางคลาสสิก ปรัชญา กฎหมายและเทววิทยา ท่านเป็นคนที่ศรัทธามาก อายุแค่เพียง 22 ปีก็ได้เข้าเป็นนักบวชในคณะฟรังซิสกัน

การเทศน์สอนของท่านยิ่งวันก็ยิ่งจี้ถูกจุดขึ้นทุกที ท่านได้ประณามการเจริญชีวิตที่ผิดศีลธรรม ความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายของพวกเจ้านายและพวกผู้มีอำนาจทั้งหลาย แฟชั่นที่ไม่สุภาพเรียบร้อย ความมักได้และความตระหนี่ถี่เหนียว เพราะการที่ท่านเป็นคนที่มีไหวพริบดีและมีอารมณ์ขันด้วย ท่านจึงประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

จากปี 1417 ท่านได้จุดเพลิงบรรดาวิญญาณทั้งหลาย เมื่อท่านได้แลเห็นอักษรพระนามของพระเยซูเจ้า “IHS” ปรากฎอยู่บนแผ่นกระดาษเล็กๆ และบนธง และชื่อของพระเยซูเจ้านี้ได้เดินนำหน้าท่าน อีกทั้งท่านได้ถือเอาไว้ข้างธรรมาสน์ด้วยโดยอาศัยคำเทศน์สอนของท่านที่เต็มไปด้วยจิตวิทยา

ท่านได้ทำการเผยแพร่สัญลักษณ์นี้ไปทั่วทั้งประเทศอิตาลี เพื่อเป็นการกระตุ้นความเชื่อและความศรัทธา (ซึ่งเวลานี้ก็ยังส่องแสงเป็นประกายอยู่ที่หน้ามุขของปราสาทที่ทำการเทศบาลของเมืองซีเอน า) ท่านได้ถูกพวกนักเทววิทยากล่าวโทษ และถูกสบประมาทเยาะเย้ยจากพวกผู้ใหญ่ในสำนักคูเรียเอง แต่สันตะปาปาเอวเยนที่ 4 ได้ทรงช่วยป้องกันท่าน ทั้งยังได้ให้กำลังใจท่านให้ท่านทำการเทศน์สอนต่อไป ท่านได้มุ่งหน้าพยายามทำให้คนทั่วๆ ไปได้กลับใจ ท่านได้สิ้นใจที่เมืองอะกวีลา และร่างของท่านได้ถูกฝังไว้ในวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองนี้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาสื่อมวลชนชาวอิตาเลียน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บรรดาคริสตชนได้ประณามความอยุติธรรม การเจริญชีวิตที่ผิดศีลธรรมจรรยาและการใช้ความรุนแรง.....
2. การมีชื่อเป็นคริสตชน คือการมีหน้าที่ที่จะต้องพยายามติดตามพระคริสต์
3. ขอให้พระนามของพระเยซูเจ้า จงเป็นที่รักของทุกๆ คน และให้การ กล่าวคำผรุสวาทจงหมดสิ้นไปจากปากของมนุษย์
4. ขอให้บรรดาสื่อมวลชนจงทำหน้าที่ที่จะแถลงความจริง และทำหน้าที่ในการประกาศพระวาจาของพระคริสตเจ้าอย่างถูกต้อง