นักบุญ ฟิลิป อัครสาวก

ฉลองวันที่ 3 พฤษภาคม

นักบุญฟิลิปเกิดที่เบทไซดา กาลิลี เขาเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของนักบุญยอห์นเดอะบัปติสต์ เมื่อท่านชี้ไปที่พระเยซูคริสตเจ้าและพูดว่า: "นี่คือลูกแกะพระเจ้า" เขาเข้าใจทันทีว่า พระเยซูเจ้าเป็นบุคคลที่สำคัญกว่าอาจารย์ของเขา
หลังจากเปโตรและแอนดรูเป็นอัครสาวกของพระคริสตเจ้า พระองค์ได้พบฟิลิปและตรัสว่า: "ตามเรามา" เขาก็ได้นบนอบคำเรียกร้องของพระองค์ และติดตามพระองค์ด้วยความศรัทธา

ในเวลาต่อมา ฟิลิปได้พานาธานาแอลมาเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ (ยอห์น 1:43-45) ฟิลิปต้องการแบ่งปันความสุขกับเพื่อน และได้บอกนาธานาแอลว่า: "เราได้พบแล้วคนที่โมเสสและประกาศกได้ทำนายในพระคัมภีร์"


ฟิลิปได้อธิบายว่า: "คนนั้น คือ พระเยซูแห่งนาซาเรธ" ในโอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกและส่งอัครสาวก 12 องค์ออกไปเทศนา ฟิลิปก็อยู่ในคณะอัครสาวกด้วย

ชื่อเขาจะอยู่ถัดจากเปโตร แอนดรูว์ ยากอบ และยอห์น (มัทธิว 10:2-4; มาระโก 3:14-19; ลูกา 6:13-16) พระวรสารเล่มที่ 4 บันทึกเหตุการณ์ 3 อันเกี่ยวข้องกับฟิลิปในเวลาที่พระเยซูเจ้าแพร่ธรรม

ก่อนการเลี้ยงมหาชนอย่างมหัศจรรย์ พระคริสต์ได้หันมาถามฟิลิปว่า: "เมื่อไรเราจะซื้อขนมปัง เพื่อคนเหล่านี้จะได้มีอาหารกิน?" เขาได้ตอบพระองค์ว่า: "เงินค่าแรงงาน 200 วัน ก็ยังไม่พอเลี้ยงคนทั้งหมด" (ยอห์น 6:5-7)

เมื่อคนต่างศาสนาในกรุงเยรูซาเล็มได้มาหาฟิลิปเพื่อขอพบพระเยซูเจ้า เขาได้รายงานแอนดรูว์ แล้วทั้ง 2 คนได้นำข่าวไปบอกพระองค์ (ยอห์น 12, 21-22)

หลังจากพระคริสต์ได้ตรัสกับอัครสาวกถึงพระบิดาเจ้า ฟิลิปได้พูดกับพระองค์ว่า: "ขอให้เราได้เห็นพระบิดา แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับพวกเรา" พระองค์ได้ตอบเขาว่า: "ใครที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดา" (ยอห์น 14:8-9)

เหตุการณ์ 3 อันนี้ได้บ่งบอกนิสัยใจคอของฟิลิปว่า เขาเป็นคนซื่อๆ ค่อนข้างขี้อาย ช่างคิด ช่างรำพึง และแสวงหาความจริง

ฟิลิปแต่งงานมีลูกสาวหลายคน ลูกสาว 3 คนดำรงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ เขาได้ไปเทศนาคำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้าที่ประเทศกรีก และถูกตรึงกางเขน เอาศีรษะลง เท้าชี้ฟ้า ในสมัยจักรพรรดิโดมิเชียน

ฟิลิปเป็นคนสุภาพถ่อมตนและยินดีให้อภัยทุกคนที่ทำผิดต่อเขา เขาได้สวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ และวอนขอพระเป็นเจ้าสำหรับคนที่เบียดเบียนผู้ติดตามพระเยซูเจ้า แม้ขณะเพชฌฆาตกำลังประหารชีวิตเขา เขาได้ขอพระเป็นเจ้าโปรดยกโทษเขาทั้งหลาย

บทภาวนาวิงวอนนักบุญฟิลิป

โอ้ นักบุญฟิลิป ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริโรจนา
ในเวลารับประทานอาหารค่ำท่านได้พูดกับพระเยซูเจ้าว่า:
"พระอาจารย์ ขอให้เราได้เห็นพระบิดา แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับพวกเรา"
โปรดช่วยเรา สวดภาวนาเหมือนคำวอนขอของท่าน และแสวงหาพระเจ้าในทุกสิ่ง
โปรดอ้อนวอนพระเป็นเจ้าประทานพระหรรษทานแก่เรา
เราจะได้รู้จักพระบิดา ผู้ซึ่งได้ส่งพระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ มายังโลกนี้ เพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร อาแมน

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลนครราชสีมา