นักบุญแปร์เปตูอาและนักบุญ เฟลีซีตัส
มรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 7 มีนาคม

ความโหดร้ายทารุณของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันมีอยู่เสมอในทุกยุคทุกสมัย แต่พละกำลังของพระคริสตเจ้าผู้ได้กลับคืนชีพก็สามารถเอาชนะมันได้โดยอาศัยความรัก

วันนี้ทั่วทั้งพระศาสนจักรถวายพระพรแด่พระบิดาเจ้า สำหรับการเป็นพยานยืนยันอันน่าอัศจรรย์ของหญิงสาว 2 คน รวมทั้งคริสตชนและคริสตชนสำรองอีกจำนวนหนึ่งที่เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในใจกลางของอาฟริกาโรมัน ใกล้ๆ เมืองคาร์เทจ

แปร์เปตูอา สตรีผู้สูงศักดิ์ และเฟลีซีตัส คนใช้ ทั้งสองคนได้มีความสัมพันธ์กับความเชื่อและได้ร่วมกันประกาศความจริงของพระคริสตเจ้า และในที่สุดก็ได้เป็นมรณสักขีด้วยกันทั้งคู่ เรื่องราวที่เล่าถึงการทรมานของท่านทั้งสองนั้นนับว่าเป็นวรรณะกรรมที่งดงามวิจิตรที่สุดของคริสตศาสนายุคต้นๆ

“ใบหน้าของเธอทั้งสองเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดี รวมทั้งดวงตาของเธอ กิริยาของเธอก็แสดงออกซึ่งความยินดีอันนี้และที่สุดก็ได้ระเบิดออกมาเป็นคำพูด”

และสิ่งหนึ่งที่ได้บันดาลให้นักบุญ แปร์เปตูอา ได้มีความร่าเริงยินดีอย่างสูงสุด ก็คือการขับร้อง เพลงสดุดีสู้กับเสียงตะโกนโห่ร้องของฝูงชน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ผู้หญิงที่ถูกล่อลวงได้รับชัยชนะต่อการล่อลวงนั้น
2. ขอให้ผู้ที่ถูกเบียดเบียนได้มีความชื่นชมยินดีที่ตนเองได้เหมือนกับพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่
3. ขอให้โลหิตของบรรดามรณสักขีได้ช่วยให้แผ่นดินของท่านเกิดดอกออกผลเพื่อพระคริสตเจ้าด้วยเถิด
4. ขอให้วีรกรรมที่ไม่มีใครมองเห็นของบรรดาผู้เป็นแม่และผู้เป็นภรรยาทั้งหลาย ได้ช่วยให้คนที่ตนรักได้เอาตัวรอดด้วยเถิด