นักบุญกาสิมีร์
ระลึกถึงวันที่ 4 มีนาคม

วันนี้พระศาสนจักรแห่งลิทัวเนียฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของตนคือนักบุญ กาสิมีร์ ท่านเป็นเจ้าชาย รัชทายาทสืบราชสมบบัติของประเทศโปแลนด์และลิทัวเนีย ท่านถือว่าการมีอำนาจก็คือการรับใช้ มิใช่การบังคับหรือมีอำนาจเหนือผู้อื่น ในท่ามกลางความสนุกสุขสบายในราชสำนัก โดยการเจริญชีวิตที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความรักต่อพี่น้องที่น่าสงสาร

ในปี 1520 ที่เมืองวิลนา เวลาที่สืบสาวเรื่องราวจะตั้งท่านเป็นนักบุญ ได้เป็นที่เปิดเผยว่าความลับแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้น ตั้งอยู่บนรากฐานของบูชามิสซา และในการเลียนแบบเป็นลูกที่ดีของพระนางมารีย์

ท่านได้ถวายพรหมจรรย์ของท่านแด่พระผู้เป็นเจ้า แม้บิดาของท่านจะได้พยายามให้ท่านอภิเษกกับสาวงามก็ตาม

ท่านไม่เคยมีสุขภาพแข็งแรงเลยตลอดชีวิต และที่สุดท่านสิ้นใจขณะที่มีอายุเพียง 25 ปีด้วยโรคปอดอักเสบ

การรับใช้พระเป็นเจ้าในพิธีกรรมและการรับใช้เพื่อนมนุษย์ในกิจการแห่งความรักเมตตา คือตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดของคริสตชน ความภูมิใจในกางเขนอันนำความรอดมาให้นั้น เป็นการประท้วงที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของคริสตชน ต่อการเจริญชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในโลกเราทุกวันนี้

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้วีรกรรมของนักบุญกาสิมีร์ ได้ช่วยให้เด็กในสมัยนี้ได้เห็นค่านิยมของความบริสุทธิ์
2. ขอให้เด็กหนุ่มได้มีความรู้สึกว่าเป็นบูชามิสซาที่ให้พลังการรับใช้
3. ขอให้ประเทศโปแลนด์และลิทัวเนียได้รับใช้พระคริสตเจ้าอย่างอิสระเสรี และอย่างสงบสุข
4. ขอให้ผู้ที่ต้องถูกเนรเทศขับไล่ออกจากประเทศของตนเพราะความเชื่อ ได้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าตลอดไป

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ