นักบุญ ชาร์ลส์ ลวงกา และเพื่อน
มรณสักขี

ระลึกถึงวันที่ 3 มิถุนายน

เพียงประมาณร้อยปีมานี่เอง ที่พระศาสนจักรของทวีปอาฟริกาแม้ว่ายังอ่อนวัยอยู่ก็ตาม ได้รับศีลล้างบาปด้วยเลือดของมรณสักขีรุ่นแรกๆ ของพวกเขา และพวกนี้ได้กลายเป็นเมล็ดพืชที่จะผลิดอกออกผลสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้าของคริสตศาสนาในทวีปนี้ บรรดามรณสักขีเหล่านี้ยังหนุ่มแน่นด้วยกันทั้งนั้น และมีพวกฆราวาสรวมอยู่ด้วย เช่น ชาร์ลส์ ลวงกา, มัทธีอัส กาแลมบา มูลุมบา และอันเดรอัส คักวา รวมทั้งเพื่อนๆ อีก 19 คน ท่านเหล่านี้เป็นมรณสักขีรุ่นแรกๆ ในบรรดามรณสักขีนับจำนวนเป็นร้อยๆ ซึ่งมีทั้งคาทอลิกและโปรแตสตันท์ พวกท่านได้กลายเป็นเหยื่อของการเบียดเบียนของกษัตริย์มิจฉาทิฐิมวังกา ในประเทศอูกันดา เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่บริเวณทะเลสาบใหญ่  หลังจากที่โดนจับทรมานอย่างแสนสาหัสแล้ว  หนุ่มลวงกา และเพื่อนอีก 12 คนก็ได้จบชีวิตลงที่ Namugango โดยถูกเผาทั้งเป็น  ในวันที่ 3 มิถุนายน 1886  แต่อีกพวกหนึ่งได้จบชีวิตลงด้วยการเป็นมรณสักขีก่อนหน้านั้นเล็กน้อยคือ ในวันที่ 26 พฤษภาคม ของปีเดียวกัน ส่วนพวกสุดท้ายในวันที่ 27 มกราคมของปีถัดไป คือปี 1887 บรรดามรณสักขีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะโดนเผาทั้งเป็น ถูกทรมานจนตาย หรือฆาตกรรม พวกท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญมรณสักขี ของอูกันดา ในปี 1964

ในการเดินทางจาริกแสวงบุญไปทวีปอาฟริกา  พระสันตะปาปาปอลที่ 6 ได้ทรงถวายบูชามิสซาที่พระแท่น ซึ่งเก็บรักษาพระธาตุของบรรดามรณสักขีเหล่านี้ พระองค์ได้ทรงรื้อฟื้นธรรมประเพณีดั้งเดิมที่พระสันตะปาปาดามาซุส เคยได้ทรงประกอบพิธีบูชามิสซาในคาตาคอมบ์ตามหลุมฝังศพของบรรดามรณสักขีชาวโรมัน และนักบุญ ซีเปรียน ได้ทรงทำเช่นเดียวกันด้วยบนหลุมฝังศพของบรรดานักบุญแห่งเมืองคาร์เทจ

สำหรับเราทุกคน บูชามิสซาเป็นยัญบูชานิรันดร์อันเป็นที่พอพระทัยพระบิดาเจ้าสวรรค์ และช่วยกระตุ้นเราให้เป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อในขั้นสูงสุดในทุกยุคทุกสมัย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. การเป็นมรณสักขีของบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านี้จะต้องช่วยสอนให้เรามีความกล้าหาญแบบคริสตชน
2. ขอให้เราได้ซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่องในเวลานี้ เพื่อว่าเราจะได้สามารถซื่อสัตย์ไปจนกระทั่งเวลาที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปด้วย
3. ขอให้เราได้มีความเคารพยกย่องและความรักต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามในพระเยซูคริสต เจ้า
4. ขอให้การระลึกถึงบรรดามรณสักขีในวันนี้ ได้ช่วยขจัดการเป็นทาสให้หมดสิ้นไปจากโลกของเราด้วยเถิด

 

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ