นักบุญยอห์น พิชเชอร์
และ นักบุญโทมัส โมร์
ระลึกถึงวันที่ 23 มิถุนายน

นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์
นักบุญ โทมัส โมร์

 

นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์ เกิดที่เมืองยอร์คเชียร์ในประเทศอังกฤษ เป็นนักศึกษาก่อน แล้วมาเป็นอาจารย์ และที่สุดก็เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ท่านเป็นคนที่มีความรู้สูง เป็นนักมนุษยนิยม (Humanist) ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสังฆราชของเมืองโรเชสเตอร์ ชีวิตของท่านเด่นเป็นพิเศษในเรื่องการถือความยากจน ความศรัทธาภักดีชีวิตที่เคร่งครัดบำเพ็ญตบะ ความมีใจร้อนรนในเรื่องการอภิบาลสัตบุรุษ ท่านเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่ไม่หวั่นไหว ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากงานเขียนต่าง ๆ ที่ท่านได้เขียนขึ้นต่อสู้กับพวกเฮเรติกในสมัยของท่าน

ส่วน นักบุญ โทมัส โมร์ เกิดที่กรุงลอนดอน และได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้เป็นอาจารย์สอนกฏหมาย ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา และได้มีตำแหน่งสำคัญในกิจการสาธารณะของประเทศอังกฤษ ต่อมาท่านได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 เช่นเดียวกับนักบุญ ยอห์น ฟิชเชอร์ ท่านได้ใช้ปากกาของท่านเขียนหนังสือต่อสู้กับพวกเฮเรติก ซึ่งกำลังคุกคามพระศาสนจักรอยู่ ท่านเป็นคนที่มีนิสัยดี น่ารัก ใจดี และกล้าหาญ รักบ้านและรักธรรมประเพณีต่างๆ ท่านเป็นคนตรงไม่ยอมอ่อนข้อหรือประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นักบุญทั้งสองไม่ยอมสนับสนุนเรื่องการหย่าของกษัตริย์ และการที่พระองค์จะตั้งตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้าของพระศาสนจักรในประเทศอังกฤษ พระสังฆราชนักบุญ ยอห์น ฟิชเชอร์ ได้คัดค้านกษัตริย์ในเรื่องนี้ ส่วนรัฐบุรุษนักบุญ โทมัส โมร์ ถึงกับได้ยอมสละตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อกษัตริย์เฮนรี่ได้แยกตัวเอาพระศาสนจักรของประเทศอังกฤษออกจากพระศาสนจักรที่กรุงโรม ท่านทั้งสองก็ถูกจับขังไว้ในหอคอยของกรุงลอนดอน ท่านเป็นพยานยืนยันถึงความเชื่อจนถึงที่สุด และถูกตัดศีรษะเป็นมรณสักขี

เขาเล่ากันว่าเซอร์โทมัส โมร์ แม้กำลังจะต้องตายเป็นมรณสักขีก็ยังมีอารมณ์ขันแบบชาวอังกฤษอยู่ ท่านได้หยอกล้อเล่นกับเพชฌฆาตจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้าย นี่แหละเป็นลีลาของบรรดาอัครธรรมทูต ซึ่งกลับมาจากสภาสูงของพวกยิวพลางโลดเต้นยินดี “พวกเขารู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขในการที่ได้ทนสบประมาทเพราะรักพระเยซูคริสตเจ้า” (กจ 5:41) และที่จริงความโลดเต้นยินดีนี้น่าจะเป็นลักษณะพิเศษสำหรับกลุ่มคริสตชนที่ได้มาร่วมกันถวายบูชามิสซา เพราะในบูชามิสซานี้ที่พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้เราเป็นยัญบูชานิรันดร์อันสบพระทัยพระบิดาเจ้า และเราเองก็ได้รับการเลี้ยงดูด้วยปัง ด้วยจิตใจที่ร่าเริงยินดีและซื่อๆ (กจ 2:46)

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้บรรดานายชุมพาบาลและนักการเมืองที่เป็นคริสตชน อย่าได้ยอมทำการประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2. ขอให้ทุกคนได้คืนสิ่งที่เป็นของกษัตริย์ให้แก่กษัตริย์ และคืนสิ่งที่เป็นของพระเจ้าให้แก่พระเจ้า
3. ขอให้การทนทุกข์ยากลำบากจงเป็นความภูมิใจและท่อธารแห่งความชื่นชมยินดีของเรา