นักบุญ เปาลินุช แห่งโนลา
พระสังฆราช
ระลึกถึงวันที่ 22 มิถุนายน

นักบุญ เปาลินุส เกิดที่เมืองบอร์โดซ์ จากครอบครัววุฒิสมาชิกชาวโรมันที่ร่ำรวย ขณที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่วิถีชีวิตทางการเมืองและกำลังจะแต่งงานด้วย เปาลินุสก็ได้กลับใจและรับศีลล้างบาปหลังจากจากที่ได้เสียบุตรชายก่อนเวลาอันควร ทั้งภรรยาก็ให้การสนับสนุนและได้แบ่งปันประสบการณ์ทางศาสนาให้ เปาลินุสจึงได้ตัดสินใจที่จะเจริญชีวิตที่เคร่งครัดแบบพวกฤาษี ต่อมาท่านได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ แต่ว่าไม่ยอมรับคำเชื้อเชิญของนักบุญอัมโบรซีโอ ซึ่งอยากให้ท่านมาอยู่ด้วยที่เมืองมิลาน แต่ท่านกลับไปอยู่ที่เมืองโนลาในแคว้นคัมปาเนีย หลายปีให้หลังท่านกลายเป็นผู้ครอบครองนครของแค้วนนี้ด้วย

ท่านได้สร้างที่พักสำหรับคนจนและสถานที่สำหรับให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตแบบฤาษีมาใช้ชีวิตร่วมกันใกล้ๆ กับหลุมฝังศพของนักบุญมรณสักขีเฟลิกซ์ ท่านเป็นนักประพันธ์ที่ละเอียดอ่อน เป็นนักขับร้องเพลงสรรเสริญพระคริสตเจ้าและบรรดานักบุญของพระองค์ ต่อมาท่านได้รับเลือกให้เป็นสังฆราชของเมืองโนลา และได้แสดงให้เห็นว่า ท่านเป็นบิดาที่แท้จริงของประชาชน

ท่านได้สนใจเอาใจใส่ทั้งเรื่องฝ่ายวิญญาณและเรื่องฝ่ายร่างกายของทุก ๆคน ในจดหมายของท่านก็เปิดเผยให้เราได้ทราบว่าท่านเป็นคนที่น่ารัก และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ท่านได้มีจดหมายติดต่อกับนักบุญ เยโรม และนักบุญเอากุสติน เมื่อแค้วนคัมปาเนียได้ถูกพวกโกธรุกราน ท่านได้ขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนำเงินมาช่วยประชาชนและได้อุทิศตัวเองเพื่อช่วยเหลือทุกคนด้วย

พระสังฆราชซึ่งเป็นประธานพิธีบูชามิสซา ก็เป็นหัวหน้าหรือคนคอยจัดการเกี่ยวกับเรื่องกิจเมตตาต่างๆ ในสังฆมณฑลของตนด้วย ตามที่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้สัตบุรุษได้ช่วยสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ทำการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นความประสงค์ของพระสังฆราช
2. ขอให้เราได้กล้าที่จะเรียนให้พระสังฆราชทราบถึงความจำเป็นต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยของคนเป็นจำนวนมาก
3. ขอให้เราได้ร่วมมือกับพระสังฆราชในการทำงานเพื่อความยุติธรรม และเพื่อความรักเมตตา
4. ขอให้เราได้เรียนรู้จากนักบุญ เปาลินุส ที่จะรู้จักให้ทานแก่คนจนด้วยความรัก