ลุยจี บุตรหัวปีของท่านมาร์ควีสแห่งเมืองมานโตวา เกิดที่คาสตีลีโอเน เดลเล สตีวีเอเร ท่านเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวา แต่ไม่สู้มีความอดทนเท่าใดนัก ชอบเล่นและชอบสนุกสนานร่าเริง มารดาของท่านมาร์ธา ตานา เด คีเอรี ได้สอนลุยจีตั้งแต่เล็กให้เบนชีวิตของตนไปหาพระเป็นเจ้า และรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จ

ลุยจี ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจากมือของนักบุญ ชาร์ลส์ บอร์ โรเมโอ

ลุยจี ได้พยายามปลูกฝังความชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าพระหรรษทานได้ช่วยท่านให้ เป็นนักบุญที่สามารถบังคับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม และอุทิศตัวเองทั้งครบให้กับกิจการสงเคราะห์ ความลับแห่งวีรกรรมของท่านอันนี้ก็คือการสวดภาวนา

ลุยจี ค่อยๆ สนใจในชีวิตนักบวชทีละเล็กละน้อย และเพราะมีความมั่นใจในตัวเอง ท่านได้รับชัยชนะต่ออุปสรรค ( คือการขัดขวางไม่ให้เข้าบวชของบิดาของท่าน ) โดยยอมสละสิทธิของการเป็นบุตรหัวปีและได้เข้าบวชในคณะเยซูอิต ขณะที่มีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น มีนักบุญโรแบร์ต แบลลาร์มิน เป็นคุณพ่อวิญญาณ

ลุยจี ได้พยายามอุทิศตัวเองให้กับการศึกษาเล่าเรียน การสวดภาวนาและความรักเมตตา มุ่งมั่นอยากจะไปทำงานแพร่ธรรมและเป็น มรณสักขี ที่สุดโอกาสที่ ลุยจี รอคอยก็มาถึง แต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ต่างกับที่ท่านได้เคยใฝ่ฝันไว้คือ ได้เกิดมีโรคระบาดขึ้นและท่านได้อุทิศตัวเองช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคระบาดนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ จนที่สุดตัวท่านเองก็พลอยติดโรคนี้ด้วย และก็ได้สิ้นใจเพราะโรคระบาดนี้

ลุยจี เป็นนักสอนคำสอนให้กับเด็กๆ เอาใจใส่ต่อคนจนและคนป่วย พยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน ท่านเป็นแบบอย่างและองค์อุปถัมภ์ของเยาวชนที่ต้องการเจริญชีวิตความเชื่อของตนเองในพระคริสตเจ้า

ลุยจี เป็นเด็กหนุ่มที่ใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเป็นผู้มีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ที่สังคายนาวาติกันที่ 2 ได้เรียกร้องให้บรรดาเยาวชนทั้งหลายในสมัยของเรานี้ได้มีคุณสมบัติประการนี้ด้วย


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บรรดาเยาวชนทั้งหลายได้แลเห็นความสำคัญของการเป็นผู้มีใจ กว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และความกล้าหาญชาญชัยของนักบุญ หลุยส์ คอนซากา
2. ขอให้เราได้เรียนรู้จากนักบุญ หลุยส์ คอนซากา ให้สามารถเอาชนะ
การล่อลวงชักจูงไปในทางที่ไม่ชอบและการยอมอ่อนข้อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยเถิด
3. ขออย่าให้รูปแบบของบรรดานักบุญถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงของท่านเหล่านั้น
4. ขอให้เราทุกคนได้รู้จักค่านิยมของสิ่งใหม่ๆ ของชีวิตซึ่งมาจากบรรดานักบุญที่เป็นเยาวชนด้วย