นักบุญโรมูอัลโด อธิการ
ระลึกถึงวันที่ 19 มิถุนายน

 

นักบุญ โรมูอัลโด สืบเชื้อสายมาจากท่านดยุ๊คแห่งเมืองราแวนา ท่านได้ดัดแปลงวินัยของคณะเบเนดิกตินให้เข้ากับชีวิตฤาษีที่สันโดษ และได้ตั้งคณะกามัลโดเลซี ในป่าของหุบเขาลึกแห่งแม่น้ำอาร์โน ที่เมืองคามัลโดลีในประเทศอิตาลี

แม้ว่าเพื่อประโยชน์ของการทำงาน นักบุญ โรมูอัลโด ไม่เคยละทิ้งการสวดภาวนาทางพิธีกรรมที่เข้มข้น นอกนั้นท่านยังได้ผนวกเอาประสบการณ์ที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในบรรดาพี่น้องและความสันโดษกับพระเจ้า โดยพยายามยึดถือเอาแบบอย่างของพระคริสตเจ้า ท่านได้สนใจกับปัญหาทุกเรื่องของพระศาสนจักรในสมัยของท่าน เช่น การแพร่ธรรมในแคว้นโบฮีเมียและประเทศโปแลนด์ การจาริกแสวงบุญไปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ การปฏิรูปชีวิตนักบวชและชีวิตฤาษี

ในทุกวันนี้ พวกฤาษี “กามัลโดเลซี” ยังเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาในการเจริญชีวิต เป็นพยานยืนยันต่อต้านความเสื่อมโทรมที่คุกคามชีวิตฤาษี และชีวิตนักบวชที่มีอยู่เสมอในทุกยุคทุกสมัย    และนี่แหละที่เป็นความประสงค์อันแรงกล้าของผู้ก่อตั้งคณะ

ในบรรดานักบุญ “เป็นพระเจ้าเองที่ได้ตรัสกับเรา ทรงชี้แจงให้เราได้เห็น และทราบถึงหมายสำคัญแห่งอาณาจักรของพระองค์ ซึ่งก็ได้มีกองทัพของบรรดาผู้ที่เป็นพยานยืนยันได้มุ่งหน้าไปสู้อาณาจักรนี้ท่านเหล่านี้กำลังนำหน้าเราอยู่” ( เทียบ ฮบ. 12:1 )

นักบุญ โรมูอัลโด ไม่ยอมรับเกียรติยศจากผู้ใหญ่ของอารามฤาษีซาน อาปอลลีนาเร อิน คลาสเซ แห่งเมืองราแวนา เพราะท่านได้ไปทราบว่าตำแหน่งเกียรติยศที่พวกเขาจะมอบให้ท่านนั้น เพื่อว่าพวกเขาจะใช้ท่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาอำนาจของตนเอง มากกว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการให้บริการ ท่านได้กล่าวซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆ ครั้งถึงคำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้าที่ว่า...

“ใครที่ไม่เสียสละตนเอง คนนั้นก็ไม่สามารถเป็นศิษย์ของเราได้”

การมาร่วมถวายบูชามิสซาของเราทุกครั้ง เป็นการเชื้อเชิญของพระเยซูคริสตเจ้า ให้เราเอากางเขนของพระองค์ขึ้นใส่บ่าแบกแล้วติดตามพระองค์ไป

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้วีรกรรมของบรรดานักบวชช่วยชี้แจงและแสดงให้เราเห็นว่าเราควรมุ่งหน้าไป หาพระเจ้าอย่างไร
2. โดยอาศัยตัวอย่างของบรรดานักบุญให้เราได้เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการยอมรับอ่อนข้อในทางที่ผิด
3. ขอให้บรรดานักบุญได้ช่วยชี้แสดงให้เราได้แลเห็นว่าเราควรจะต้อง  เจริญชีวิตพระวรสารอย่างไร ในขณะนี้และในสถานที่นี้
4. ขอให้บรรดานักบุญช่วยสอนให้เราได้สนใจเอาใจใส่ในปัญหาของพระศาสนจักร