นักบุญบอนีฟาส
พระสังฆราชและมรณสักขี

ระลึกถึงวันที่ 5 มิถุนายน

นักบุญ บอนีฟาส เป็นมิสชันนารีชาวแองโกลแซกซั่น และในโอกาสฉลองนักบุญมรณสักขีองค์หนึ่ง พระสันตะปาปานักบุญเกรกอรี่ที่ 2 ได้ทรงตั้งชื่อให้ท่านใหม่ว่า บอนีฟาส ทั้งยังได้มอบหมายงานแพร่ธรรมชิ้นใหม่ให้แก่ท่านอีกด้วย

การเรียกท่านว่า “ธรรมทูตของประเทศเยอรมันนี” รู้สึกว่าจะน้อยไป  เพราะงานทางด้านแพร่ธรรมของฤาษีเบเนดิกตินท่านนี้ได้กินขอบเขตออกไปถึงอาณาจักรของพวกฟรังค์ ( ฝรั่งเศส ) รวมทั้งความสัมพันธ์กับปิตุภูมิของท่านคือ แองโกลแซกซั่น และการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆ กับบรรดาพระสันตะปาปา ได้เพิ่มความสำคัญให้กับตัวท่านไม่ใช่เฉพาะในประเทศ  เยอรมันนีเท่านั้นแต่ว่าสำหรับทวีปยุโรปด้วย

ในการแพร่ธรรมของนักบุญ บอนีฟาส เราต้องไม่ลืมว่าท่านยังเป็นฤาษีอยู่ ได้รับการอบรมแบบฤาษีมา ดังนั้นเมื่อมีการตั้งศาสนจักรขึ้นใหม่หรือการจัดการเรื่องอะไรต่างๆ ในพระศาสนจักร ท่านมักจะใช้วิธีการแบบฤาษีด้วย

นักบุญ บอนีฟาส ออกจะโชคดีที่ได้พบผู้ร่วมงานที่ดี เช่นพระสังฆราชของเมืองมากอนซา ก็ได้ช่วยรับธุระเอาใจใส่ดูแลศาสนจักรใน แคว้นต่างๆของประเทศเยอรมันนี ท่านได้พยายามจัดให้มีการประชุมบรรดาพระสังฆราช วางกฎระเบียบของพระศาสนจักรเสียใหม่ โดยพยายามดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกนอร์ดิก

นักบุญ บอนีฟาส ได้ถูกลอบสังหารโดยพวกศัตรูที่เมืองดอกคุม ในแคว้นเปอีส์ บาสเคอ ภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ขณะที่ท่านกำ ลังประกาศพระวรสารด้วยเลือดของท่านเอง   ศพของท่านได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่เมือง ฟุลดา ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศเยอรมันนี

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้ความเชื่อของเราได้แสดงออกซึ่งความจริงใจในกิจการงานต่างๆ ที่เรากระทำ
2. ขอให้การสอนคำสอนเป็นประกาศถึงพระคริสต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่และกำลังทำงานอยู่กับเราในขณะนี้
3. ขอให้การมีส่วนร่วมในบูชามิสซาได้มีผลในการเจริญชีวิตของเราด้วย

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ