นักบุญมารแซลลิน และนักบุญเปโตร

มรณสักขี

ระลึกถึงวันที่ 2 มิถุนายน

 

นักบุญ มารแซลลิน เป็นพระสงฆ์ ส่วนนักบุญเปโตร เพียงแต่รับศีลขั้นไล่ผี ท่านทั้งสองได้ตกเป็นเหยื่อของการเบียดเบียนในสมัยจักรพรรดิ ดีโอเกลซีอานุส

 

 

 

ดูเหมือนว่าจะเป็นพระสันตะปาปาดามาซุส ที่เป็นผู้ได้รวมรวมพยานหลักฐานต่างๆ ของการเป็นมรณสักขีของท่านทั้งสองไว้ คือ ท่านทั้งสองได้ถูกบังคับให้ขุดหลุมสำหรับฝังตนเองในป่าทึบแห่งหนึ่ง เพื่อไม่ให้คนอื่นค้นเจอศพของท่าน

ที่สุดท่านทั้งสองก็ถูกเขาตัดศีรษะ ต่อมามีคนค้นพบร่างกายที่เหลืออยู่ของท่านทั้งสอง และนำไปทำพิธีฝังไว้อย่างสมเกียรติในคาตาคอมบ์ของนักบุญตีบูร์ซีโอ ที่ถนนลาบีเออานา ณ ที่นั่นจักรพรรดิคอนสแตนตินได้สร้างวิหารถวายเป็นเกียรติแด่ท่านทั้งสอง และในภายหลังเรายังได้ขุดพบโบสถ์ใต้ดินที่ใช้ฝังศพของวิหารเก่าแก่นี้ด้วย ( 1897 )

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ 
1. ขอให้เราได้ระลึกเสมอว่าบรรดามรณสักขีเป็นเสมือนผู้ที่เราคุ้นเคย และควรเป็นแบบอย่างสำหรับเรา
2. ขอให้บรรดามรณสักขีได้สอนเราให้รู้จักติดตามพระคริสตเจ้าตั้งแต่อยู่ในโลกนี้
3. ขอให้เราได้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันของเรา
4. ขอให้ยัญบูชาและความรักของพระคริสตเจ้าที่มีต่อเราทุกคนได้ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในตัวเราให้ทวียิ่งขึ้น

 

 

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ