นักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา พระสงฆ์ (1491-1556)

ระลึกถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

อิกญาซีโอ เกิดในตระกูลขุนนางผู้มั่งคั่งและมีชื่อเสียงของสเปน เป็นอัศวินที่มุทะลุดุดันและชอบผจญภัย ท่านได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในการล้อมเมืองปัมโปลนา

ในระหว่างที่กำลังพักรักษาตัวอยู่นั้น เนื่องจากหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอัศวินซึ่งตัวเองชอบนักชอบหนาไม่ได้ ท่านจึงได้ค้นพบพระเยซูเจ้าในการอ่านหนังสือพระวรสารและในประวัตินักบุญ ดังนี้ท่านจึงต้องการที่จะอุทิศตนเองแด่พระคริสตเจ้าในพระศาสนจักร

ท่านได้ไปที่อารามฤาษีที่มองแซร์รัท ได้ใช้เวลาในการรำพึงภาวนา ทำกิจใช้โทษบาปและได้เริ่มความศรัทธาภักดีแบบใหม่ เป็นต้นโดยการอ่านหนังสือ “จำลองแบบพระคริสต์” ในถ้ำแห่งหนึ่งที่เมืองมานเรซา ณ ที่นี่เองที่ท่านได้มีประสบการณ์แห่งชีวิตของการเพ่งฌาน ท่านจึงได้เริ่มวางรากฐานให้กับหนังสือที่มีชื่อเสียงของท่านคือ “การฝึกฝนชีวิตภายใน” หรือ “การเข้าเงียบ”

ท่านได้ไปศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่กรุงปารีส และที่กรุงปารีสนี่เองที่ท่านได้ตั้งคณะนักบวช “เยซูอิต” ขึ้นเมื่อปี 1534 และชื่อของคณะได้รับการรับรองหลังการบวชเป็นพระสงฆ์ของท่านและพรรคพวกอีก 7 คน ซึ่งคนหนึ่งในนี้คือ นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ นั่นเอง

ปี 1537 ท่านได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ที่เมืองเวนิสในประเทศอิตาลี ต่อมาท่านได้ตั้งหลักแหล่งที่กรุงโรม ได้มอบคณะของท่านซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยรบ ตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา ซึ่งแล้วแต่ว่าพระองค์จะทรงใช้ให้ทำอะไร แต่เป็นต้นสำหรับป้องกันความเชื่อ การปฏิรูป การปรับปรุงพระศาสนจักรและหน่วยงานแพร่ธรรม

งานแพร่ธรรมของนักบุญอิกญาซีโอ และผู้ร่วมงานของท่านนั้นมีมากมายและกินขอบเขตกว้างขวางมาก ท่านได้ให้นักบวชของท่านทำการศึกษาทั้งทางด้านเทววิทยาและด้านมนุษยศาสตร์เป็นอย่างดี และให้รอบรู้จริงๆ เพื่อจะได้สามารถเป็นตัวแทนของพระศาสนจักรในวงการทางวิชาความรู้และในวงการความคิดของสมัยใหม่ในทุกๆ แขนง

คณะของท่านได้มีอาจารย์และผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ชำนิชำนาญอยู่มาก เราทราบดีว่านักบุญอิกญาซีโอ เป็นผู้ที่ประกอบด้วยจิตตารมณ์อันลึกซึ้งของการเสียสละ อุทิศตนเองจริงๆในการรับใช้ด้านการทำงาน “เพื่อพระเกียรติมงคลอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” (“ Ad Majorem Dei Gloriam”) ในพระศาสนจักร

ในหนังสือ “บันทึกประจำวันชีวิตภายใน” ของท่านนั้น ได้เปิดเผยให้เห็นว่าท่านได้เป็นผู้ที่มีมนุษยธรรมอันสูงส่ง และประสบการณ์ทางเพ่งฌานเรื่องพระตรีเอกภาพ นอกนั้นท่านยังเป็นผู้ที่มีความรักเมตตาและความศรัทธาอย่างแรงกล้า

ชีวิตในแบบของนักบุญอิกญาซีโอ ถือว่าเป็นแบบที่มีพระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง และท่านเองได้พยายามที่จะสร้างชีวิตภายในแบบนี้ในบรรดาคริสตชนด้วย โดยพยายามยึดเอาพระเยซูเจ้าในประวั ติศาสตร์เป็นแม่แบบ ตัวท่านเองได้พยายามเลียนแบบพระองค์ด้วยการรำพึง และการเลียนแบบพระเยซูเจ้านี้เป็นแบบใหม่ ซึ่งภายหลังนักบวชหลายคณะได้นำเอาไปใช้ รวมทั้งกลุ่มแพร่ธรรมและกลุ่มชีวิตภายในอื่นๆ ด้วย

ในพระศาสนจักร ทุกๆ คนได้รับการเรียกให้ไปสู่ชีวิตคริสตชนขั้นสมบูรณ์แบบ และความรักเมตตาขั้นครบครัน โดยการเจริญชีวิตที่เป็นแบบมนุษย์ยิ่งขึ้น ทำตัวให้ละม้ายคล้ายกับพระเยซูเจ้าในการนบนอบเชื่อต่อพระบิดา อุทิศตนเพื่อพระเกียรติมงคลของพระเจ้า และในการให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย ( เทียบ LG 40 )

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราได้กระทำกิจการทุกอย่างของเราเพื่อพระเกียรติมงคลของพระเจ้า
2. ให้เราได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราเอง
3. ข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดช่วยเราให้สามารถเลียนแบบพระองค์ในการอุทิศตนเพื่องานของพระบิดา

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี