นักบุญมาร์ธา

ระลึกถึงวันที่ 29 กรกฎาคม

มาร์ธาเป็นพี่สาวของลาซารัสและมารีอา บ้านพักของเธอที่ตำบลเบธานีได้กลายเป็นที่พักที่พระเ ยซูเจ้าทรงโปรดปรานมาก หลังจากที่พระองค์ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยมาจากพระภารกิจของพระองค์ และมาร์ธาก็เป็นผู้ที่อุทิศตนทำการต้อนรับให้เกียรติแด่แขกพิเศษท่านนี้ เธอมีนิสัยชอบทำงานไม่หยุดซึ่งเราสามารถเห็นได้จากเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน อันแตกต่างจากนิสัยเงียบๆ เฉยๆ เป็นคนชอบคิดชอบรำพึงของมารีอาน้องสาว เป็นต้นในคราวที่เธอต้องวุ่นวายอยู่กับการต้นอรับพระเยซูเจ้า จัดแจงทุกสิ่งเพื่อ ต้อนรับพระองค์ เธอก็บ่นกับพระเยซูเจ้าว่าขอทรงสั่งให้น้องสาวมาช่วยเธอทำงานบ้าง เพราะเอาแต่นั่งฟังพระองค์ แต่พระเยซูเจ้ากลับบอกเธอว่าน้องสาวได้เลือกส่วนที่ดีกว่าไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหมายถึงค่านิยมของชีวิตภายในจะต้องมาก่อนธุรกิจภายนอก ( ลก 10:38-42 )

และเมื่อเวลาที่ลาซารัสไม่สบาย สองพี่น้องนี้ก็ได้ส่งคนให้ไปตามพระเยซูเจ้า ทว่าเมื่อพระเยซูเ จ้าได้มาถึงที่บ้านปรากฎว่าลาซารัสได้เสียชีวิตไปแล้ว มาร์ธาได้วิ่งไปหาพระเยซูเจ้า และได้แสดงความเชื่ออันเข้มแข็งในพระองค์

บทสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้าและเธอนั้นได้กลายเป็นบทอ่านสำหรับศีลล้างบาปในการเตรียมฉลองปัสกาที่เก่าแก่ที่สุดบทหนึ่ง และพระศาสนจักรก็ยังได้นำเอาบทสนทนานี้ไปใช้ในพิธีปลงศพด้วย สำหรับจะปลุกเร้าความหวังตามประสาคริสตชนในมวลสัตบุรุษให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น น้ำตาของมารีอาน้องสาวก็ได้ทำให้พระเยซูเจ้ารู้สึกสะเทือนใจถึงกับกรรแสงด้วย ( ยน 11:1-44 )

ที่สุด ในงานทานเลี้ยงที่เบธานี ขณะที่มาร์ธากำลังบริการอาหารอยู่นั้น มารีอาก็ได้เอาน้ำหอมมาชะโลมพระบาทของพระเยซูเจ้า แล้วเอามวยผมของตนซับพระบาทนั้น แน่นอนพฤติกรรมของเธอนั้นเ ป็นรูปแบบนำหน้าของงานทานเลี้ยงครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้า (และของการร่วมถวายบูชามิสซาของเราทุกๆ คนด้วย)

จากเรื่องหรือเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถแลเห็นได้อย่างแจ้งชัดแล้วว่า มารีย์ชาวมักดาลาไม่ใช่เป็นคนๆ เดียวกับมารีย์แห่งเบธานีอย่างแน่นอน และสิ่งที่ยังคงทำให้เราไม่หายสงสัยสักทีก็คือ ทั้ งๆ ที่ในพระวรสารพี่น้องสองคนนี้มักจะอยู่ด้วยกันเสมอ ทำอะไรก็ทำด้วยกัน ( แต่คนละอย่าง) แต่ทำไมในพิธีกรรมจึงจัดให้พี่น้องคู่นี้อยู่แยกกัน ทั้งที่พี่น้องคู่อื่นๆ เรายังให้ฉลองร่วมกัน

นักบุญ มาร์ธา เป็นรูปแบบของหญิงที่เอาใจใส่ทำงาน เธอเป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาแม่บ้าน ส่วนนักบุญมารีย์นั้นเป็นรูปแบบของบรรดา คริสตชนที่แสวงหาชีวิตชิดสนิทกับพระเจ้า

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราได้ฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนใจกว้าง รู้จักต้อนรับพระเยซูเจ้าในบรรดาพี่น้อง
2. ให้เราได้ให้บริการแก่เพื่อนบ้านของเราในเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเหมือนกับว่าเราได้ให้บริการแก่พระเยซูเจ้าเอง
3. ให้เราได้พยายามเอาใจใส่ที่จะประกอบคุณงามความดีด้วยหัวใจและใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอพระองค์ได้โปรดเสด็จมาเยี่ยมบ้านของเราและขอเชิญพระองค์ทรงพักผ่อนอยู่ท่ามกลางเราด้วย

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี