นักบุญคริสตีนา แห่งบอลเซนา
มรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 24 กรกฏาคม

ผู้ที่มีนามชื่อคริสตีนา เลือกใช้ได้เพราะมีชื่อคริสตีนาที่เป็นองค์อุปถัมภ์อยู่ 8 องค์ แต่ส่วนมากคนทั่วไปนับถือนักบุญคริสตีนา พรหมจารีมรณสักขี แห่งบอลเซนาเป็นพิเศษ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 จากการเล่าถึงความทุกข์ทรมานของท่าน ศิลปินหลายคนไดัรับการดลใจในงานศิลปะของพวกเขาจากท่านนักบุญ เราแน่ใจว่านักบุญองค์นี้มีชีวิตจริง แต่การเล่าเกี่ยวกับความตายของท่านไม่น่าเชื่อเท่าใดนัก กล่าวคือได้มีการเขียนไว้ว่า มีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ 18 ปี สวยงามมากและมีคนอยากแต่งงานกับท่านมากมาย บิดาของท่านชื่อ อูร์บาโน ซึ่งเป็นทหารของอาณาจักรโรมัน ต้องการป้องกันบุตรสาวจากคนเหล่านี้ ได้นำเธอไปไว้บนหอคอยกับสาวพรหมจารีอีก 12 คน และรูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ทำด้วยทอง เพราะต้องการให้บุตรสาวลืมพระเจ้าของคริสตชน เพื่อให้บุตรสาวรอดพ้นจากการถูกเบียดเบียน แต่คริสตีนาทำลายรูปปั้นทองต่าง ๆ เหล่านั้น และแจกจ่ายทองนั้นแก่คนยากจน บิดาของเธอไม่พอใจจึงเฆี่ยนตีเธอ แต่เธอก็ยังคงนับถือพระเจ้าของคริสตชนต่อไป

ดังนั้น บิดาของเธอจึงได้ฟ้องเธอต่อศาลสูง ผู้พิพากษาได้ใช้การทรมานที่ทารุณต่อเธอ แล้วขังไว้ในคุก เมื่อเธออ่อนแรงลงมีเทวดา 3 องค์มาบรรเทาใจ และรักษาแผลให้เธอ หลังจากความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อให้ธอปฏิเสธความเชื่อ ผู้พิพากษาได้สั่งให้ใช้ก้อนหินถ่วงคอของเธอ และนำไปทิ้งในทะเลสาบ แต่มีเทวดามาอุ้มเธอไว้พร้อมกับก้อนหิน คริสตีนาจึงไม่จมลงไปในน้ำ คริสตีนารอดชีวิต แต่บิดาของเธอเสียชีวิต ความยุ่งยากของเธอยังไม่จบสิ้น ผู้พิพากษาได้ซักถามและทรมานเธอเยี่ยงสัตว์ วางเธอไว้บนตะแกรงที่มีไฟ และเอาเธอใส่ในเตาอบ ได้ตัดนมของเธอและทิ้งให้เธออยู่ท่ามกลางงูพิษ ในที่สุดก็ยิงเธอด้วยลูกธนู 2 ดอก

นี่คือการเล่าเกี่ยวกับความตายของท่านนักบุญมรณสักขีองค์อุปถัมภ์แห่งบอลเซนา ได้มีการสร้างวัดบนถ้ำที่ไว้พระธาตุของท่าน