นักบุญบรียิต นักพรต (1303-1373)

ระลึกถึงวันที่ 23 กรกฎาคม

นักบุญ บรียิต เป็นเจ้าหญิงของประเทศสวีเดน เธอได้แต่งงานและได้กลายเป็นแม่ตัวอย่างของลูก 8 คน ซึ่งเธอได้ทำการอบรมอย่างดีที่สุด บุตรสาวของเธอคนที่สอง ชื่อว่า คาริน ได้เป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมาก ในนามของนักบุญ คัทธารีนา แห่งสวีเดน

นักบุญ บรียิต เป็นนักบวชฟรังซิสกันชั้นที่สาม เธอได้ยกถวายความเป็นหม้ายของเธอแด่พระศาสนจักร ได้ตั้งคณะนักบวชคณะหนึ่งที่ วาดสเตนา เธอได้รับการไขแสดงเรื่องเหนือธรรมชาติ ซึ่งเธอเองได้บันทึกเก็บเอาไว้สำหรับช่วยฟื้นฟูอบรมจิตใจของบรรดาคริสตชน

ใน 24 ปีสุดท้ายของชีวิตของเธอ เธอได้พำนักอาศัยอยู่ที่กรุงโรมและได้ทำงานเพื่อปฏิรูปในเรื่องศีลธรรมจรรยา และเตรียมการที่จะให้พระสันตะปาปาเสด็จกลับมาจากเมืองอาวีญอง ประเทศฝรั่งเศส

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรายินดีรับแบกกางเขนด้วยความกล้าหาญ เพราะกางเขนจะเป็นอุปกรณ์แห่งความรอดของเรา
2. ในท่ามกลางความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมจรรยา ให้เราได้ช่วยกัน ออกแรงทำงานเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3 ให้บรรดาแม่หม้ายได้ใจกว้างที่จะอุทิศตนเองเพื่องานของพระศาสนจักร

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี