16 กรกฎาคม ฉลองแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมล

คาร์เมลเป็นชื่อภูเขาเล็กๆ ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตอนกลางของประเทศอิสราเอล ระหว่างเมืองนาซาเร็ธที่อยู่ทางเหนือกับเมืองเยรูซาเลมที่ทางใต้ ภูเขาคาร์เมลมีชื่อเสียงมานานตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้ว เพราะเป็นที่พำนักของท่านประกาศกเอลียาห์ และทุกวันนี้ยังมีถ้ำเก่าแก่เล็กๆ บนภูเขาคาร์เมลนี้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่อยู่ของประกาศกเอลียาห์ในสมัยกระโน้น และในศตวรรษที่ 12 มีฤาษีบางรูปได้มาจำศีลภาวนาบนภูเขานี้และเป็นพวกฤาษีนี้เองที่คงจะได้ตั้งคณะคาร์เมไลท์ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเพ่งฌานและให้อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระนางมารีย์ พระมารดาพระเจ้า

 

อย่างไรก็ตามการฉลองในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ตามที่มีการบันทึกไว้ในคณะคาร์เมไลท์ เตือนเราให้ระลึกถึงวันที่อธิการใหญ่คนแรกของคณะ คือนักบุญซีมอน สต๊อก ได้รับ “สายแทนจำพวก” พร้อมกับคำมั่นสัญญาที่จะได้รับความรอดนิรันดร์ จากพระหัตถ์ของพระมารดาเอง (16 กรกฎาคม 1251)

สื้อจำพวกคือเสื้อของคณะนักบวช เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบส่วนที่สวมทับลงบนเครื่องแบบขณะที่ทำงาน จะเรียกว่าเสื้อกันเปี้อนคงไม่ผิด รูปร่างเป็นผ้าแคบๆ กว้างขนาดไหล่และยาวเกือบถึงพื้น มีช่องกลมตรงกลางสำหรับสวมลงทางศีรษะ และปล่อยชายทั้งสองให้ตกไปข้างหน้าและข้างหลัง คล้ายกับชุดซิสเตอร์ที่อารามคาร์เมลสวมเวลาเข้าโบสถ์

ในศตวรรษที่ 13 มีการเริ่มตั้งคณะชั้นสามของคณะฤษีต่างๆ พวกที่อยู่ในคณะนี้คือฆราวาสที่เสื่อมใสในคณะฤษีคณะใดคณะหนึ่ง จึงมารวมกันภายใต้การดูแลขอฤษี มีระเบียบวินัยที่ไม่ขัดกับการเจริญชีวิตของฆราวาส และฤษีก็มักจะอนุญาตให้ฆราวาสพวกนี้สวมเสื้อแบบของคณะของตน แต่เป็นแบบที่ย่อที่สุดจากเสื้อทำงานหรือเสื้อกันเปื้อน โดยทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 2 แผ่นต่อกันด้วยเชือก สำหรับสวมเข้าทางศรีษะและปล่อยให้ห้อยลงมา ข้างหน้าแผ่นหนึ่ง ข้างหลังอีกแผ่นหนึ่ง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับเสื้อของฤาษี

ในศตวรรษที่ 16 เสื้อจำพวกของคณะชั้นสามของคาร์เมลนี้ลดขนาดลงมาอีก จนเหลือเป็นผ้าเล็กๆ 2 แผ่น มีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางเมตร มีเชือกต่อให้ติดกัน สำหรับคล้องทางศรีษะได้ แต่เนื่องด้วยการใช้เสื้อจำพวกไม่สะดวกแม้จะเป็นแบบย่อให้เล็กลงแล้วก็ตาม เพราะติดเหงื่อไคลทำให้ดูไม่สะอาด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1910 พระสันตะปาปาจึงทรงอนุญาตให้ใช้เหรียญจำพวกแทนเสื้อจำพวกได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเหรียญนั้นด้านหนึ่งเป็นรูปแม่พระ และเหรียญแทนจำพวกนี้เหรียญเดียว ใช้แทนเสื้อจำพวกของหลายคณะได้ เพราะเหรียญแทนจำพวกนี้จะต้องได้รับการเสกเหมือนกับเสื้อแทนจำพวกด้วย

การสวมเสื้อแทนจำพวกเป็นเครื่องหมายว่า ได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะฤษีหรือนักบวช ทำให้ผู้สวมได้มีส่วนแบ่งในคำภาวนา, กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนจิตตารมณ์ของคณะ ตามหลักของสหพันธ์นักบุญ และมีการรับรองเป็นทางการจากพระศาสนจักรด้วย จึงเป็นที่นิยมกันทั่วไปอย่างรวดเร็ว

ในศตวรรษที่ 14 ยอห์น ไวคลิฟ ตำหนิพวกฤษีบางท่านที่โฆษณาอ้างว่า ใครสวมเสื้อของคณะตนแล้วจะไม่ตกนรก และเรื่องนี้ก็ลามไปถึงเสื้อจำพวกของฆราวาสด้วย และเป็นต้นเสื้อแทนจำพวกของคณะคาร์เมล

เกี่ยวกับคำสัญญาของแม่พระ เราก็น่าจะศึกษาพิจารณาตามหลักแห่งความเชื่อที่ว่า แม่พระพูดถึงเรื่องสวมเสื้อจำพวกนี้ ก็ต้องเข้าใจให้ดีว่าไม่ใช่สวมเฉยๆ เหมือนเราสวมเสื้อผ้าธรรมดา โดยไม่คำนึงถึงความประพฤติของบุคคลที่สวมนั้น หากคิดเช่นนี้ก็เหมือนเครื่องลาง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคริสตชน การที่คนใช้เสื้อแทนจำพวกพ้นจากนรกนั้น ขึ้นอยู่กับความประพฤติของเขาต่างหาก เสื้อจำพวกเป็นเพียงเครื่องแสดงภายนอกเท่านั้น


จาก...พลมารีสาร กรกฎาคม'93