นักบุญเฮนรี่ ที่ 2 (972-1024)

ระลึกถึงวันที่ 13 กรกฎาคม

อำนาจสามารถกลายเป็นหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ ก็ต่อเมื่อได้ถูกนำมาใช้ในทิศทางที่ถูกต้อง คือเป็นอำนาจของการให้บริการ

เฮนรี่ประสูติในปี ค.ศ. 972 ต่อมาในปี 995 พระองค์ได้สถาปนาเป็นดยุ๊คแห่งแคว้นบาวาเรีย คืนหนึ่งพระองค์ได้พบกับนิมิตที่แปลกประหลาด ในนิมิตนั้นพระองค์เห็นนักบุญวูลฟ์กังซึ่งเป็นพระอาจารย์ในวัยเด็กที่พระองค์รักมาก นักบุญวูลฟ์กังได้ชี้ไปที่คำว่า " หลัง 6 " ที่เขียนอยู่บนกำแพง ดยุ๊คน้อยจึงตีความหมายว่า พระอาจารย์คงจะมาบอกว่าพระองค์จะต้องตายภายใน 6 วัน ดังนั้นจึงได้เร่งสวดภาวนาเตรียมตัว แต่หลัง 6 วันผ่านไป พระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างปกติ จึงคาดเดาว่าคงจะหมายถึงเป็น 6 เดือน คราวนี้พระองค์จึงได้อุทิศพระวรกายดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างเต็มที่ ปรากฏว่า 6 เดือนผ่านไป สุขภาพของพระองค์กลับแข็งแรงมากขึ้น คราวนี้พระองค์จึงคาดเดาต่อไปว่า น่าจะหมายถึง 6 ปี ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนด ด้วยวัยเ พียง 29 ปี พระองค์กลับได้รับสถาปนาเป็นจักรพรรดิโรมันของอาณาจักรตะวันตก ในพระนามพระเจ้าเฮนรีที่ 2 เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 5 และเป็นองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์แซกวอนหรืออ๊อตตาเนีย

ปี 998ได้อภิเษกกับพระราชินีคูเนกันดา แห่งลักแซมบูร์ก และพระองค์ได้ทรงให้ตัวอย่างที่ดี ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม พระองค์แม้ทรงเก่งในการริเริ่มต่างๆ แต่ก็ทรงกระทำด้วยความมั่นคงรอบคอบไม่รีบร้อน

พระองค์ได้เป็นผู้ที่ให้ความสนใจอย่างมากต่อผลประโยชน์ของพระศาสนจักร คือภายในอาณาจักร พระองค์ได้ทรงพยายามรื้อฟื้นชีวิตคริสตชน ส่วนภายนอกอาณาจักร พระองค์ได้ส่งพวกธรรมทูตให้ทำการขยับขยายอาณาจักรของพระเจ้า ได้จัดตั้งสังฆมณฑลต่างๆ และสร้างอารามฤาษีขึ้นหลายแห่งในอาณาจักรของพระองค์

 

พระองค์สิ้นพระชนม์ในปี 1042 ขณะมีพระชนม์ มายุ 52 ชันษา และได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญโดยพระสันตะปาปาเอวเจนีอุสที่ 3 ในปี 1146 พระองค์เป็นองค์อุปถัมภ์ของพวกฤาษี “โอบลาตี” เบเนดิกติน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ความสนใจหรือหน้าที่ทางการเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแห่งความเชื่อของเราด้วย
2. ขอให้บรรดาสัตบุรุษได้มีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบในค่านิยมของคริสตศาสนาในโลก
3. ขอให้ผู้รับผิดชอบในสังคมได้มีความรู้สึกว่าตำแหน่งหน้าที่ของตนคือการให้บริการ

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ