นักบุญ เบเนดิกต์ อธิการ (480-547)

ระลึกถึงวันที่ 11 กรกฎาคม

จากหนังสือบทสนทนาของนักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่ ทำให้เราสามารถรู้จักชีวิตและผลงานของนักบุญ เบเนดิกต์ แห่งนอร์เชีย “บิดาแห่งชีวิตฤาษีของพระศาสนจักรตะวันตก”

นักบุญ เบเนดิกต์ ได้ละทิ้งชีวิตทางโลกของกรุงโรม ไปอยู่ที่ซูบีอาโก ในถ้ำแห่งหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี และที่นี่เองที่ท่านได้มีประสบการณ์ของชีวิต “ฤาษี” มีคนรู้จักท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นคือฤาษีคนหนึ่งที่คอยนำเอาอาหารมาให้ท่าน ต่อมาได้มีพวกคนเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีการศึกษาอะไรเลยได้มาขอร้องให้ท่านมาเป็นอธิการของพวกเขา แต่มีจุดประสงค์ไม่ดีที่วางยาพิษท่าน ทว่าในที่สุดก็มีลูกศิษย์มากมายที่ต้องการให้ท่านเป็นผู้แนะนำ

ทีแรกท่านได้ตั้งอารามขึ้นแห่งหนึ่ง ต่อมาก็ได้ตั้งอารามขึ้นอีก 12 แห่งด้วยกัน นี่แหละเป็นการให้กำเนิดชีวิตฤาษีเบเนดิกตินแบบที่เจริญชีวิตร่วมกัน วินัยฤาษีอันมีชื่อเสียงของท่านเป็นการรวมเอาประสบการณ์ชีวิตฤาษีของทางตะวันออกเข้ากับปรีชาญาณของพวกโรมันอย่างสุขุม และด้วยจิตตารมณ์ของพระวรสารโดยมีอธิการเป็นผู้นำชีวิตการสวดภาวนาการทำงานและชีวิตทางด้านสติปัญญา ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะประสานเข้าด้วยกันด้วยความซื่อๆ เรียบๆ แต่ว่าแฝงไว้ด้วยความรอบคอบ, ด้วยความเคร่งครัดแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยน, ด้วยความอิสระเสรีแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความนบนอบเชื่อฟัง

ประมาณปี 529 ได้มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะความอิจฉาริษยา ท่านจึงต้องหลบไปอยู่ที่มอนเตคัสสิโน และท่านได้สิ้นใจที่นี่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 547

พวกฤาษีของท่านได้แพร่หลายกระจัดกระจายไปทั่วทวีปยุโรปและได้ทำให้ทวีปยุโรปกลับใจมาหาพระคริสตเจ้า ทั้งได้ช่วยรักษาเอกภาพทางศาสนาของทวีปยุโรปเอาไว้ด้วย เพราะฉะนั้น พระสันตะปาปาปอลที่ 6 ในปี 1964 จึงได้ประกาศยกย่องให้นักบุญ เบเนดิกต์เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์เอกของทวีปยุโรป การฉลองและการเคารพให้เกียรติท่านนั้นมีมาตั้งแต่สมัย โบราณ (ปฏิทินพิธีกรรมใหม่ได้เลื่อนจากวันที่ 21 มีนาคม ( เพราะอยู่ในเทศกาลมหาพรต) ให้มาฉลองในวันที่ 11 กรกฎาคมแทน)

พวกฤาษีเบเนดิกตินได้เป็นกำลังสำคัญที่มีชีวิตชีวาในประชากรของพระเป็นเจ้าอยู่เสมอมิได้ขาด ได้เป็นผู้นำความมั่งคั่งสมบูรณ์ของชีวิตแห่งการเพ่งฌานมาให้ และเป็นตัวอย่างของ “ การสวดขับร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า” ในการให้บริการทางพิธีกรรม การศึกษาบรรดาปิตาจารย์ ทั้งได้ให้พระสันตะปาปาหลายองค์ด้วยกันแก่พระศาสนจักร โดยเริ่มจากนักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่ และได้ช่วยเหลือพระศาสนจักรในเวลาคับขันด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราได้รู้จักประสานการงานกับการสวดภาวนาให้เข้าด้วยกัน
2. ขอให้ชีวิตของพวกฤาษีนักบวชจงบังเกิดผลเพื่อคุณงามความดีของพระศาสนจักร
3. ขอให้ชีวิตของเราจงกลายเป็นพิธีกรรมที่แท้จริงในพระคริสตเจ้า
4. ให้เราได้รู้จักนำชีวิตของเราเข้าสู่บูชามิสซา เพื่อจะนำบูชามิสซากลับเข้าเป็นชีวิตของเรา


ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ