นักบุญอันตน มารีย์ ซาคาเรีย พระสงฆ์ (1502-1539)

ระลึกถึงวันที่ 5 กรกฎาคม

อันตน มาเรีย เกิดที่เมืองเครโมนาในประเทศอิตาลี มารดาของท่านซึ่งเป็นม่ายตั้งแต่อายุ 18 ปี ไม่ยอมแต่งงานอีกเป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้สามารถให้การอบรมสั่งสอนแบบคริสตชนกับ อันตน มาเรีย ได้อย่างเต็มที่ ท่านได้เรียนวิชาปรัชญาและการแพทย์ที่เมืองปาดัว แต่ว่าเวลาที่ท่านกลับมาที่เมืองเครโมนาบ้านเกิดของท่าน ท่านกลับอุทิศตัวเองให้กับการเจริญชีวิตแบบฤาษี ท่านได้ช่วยสอนคำสอนและทำกิจเมตตาช่วยเหลือคนยากจน

ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ 26 ปี และได้ตั้งคณะนักบวชมีชื่อว่า “คณะนักบวชแห่งนักบุญเปาโล” แต่ต่อมาภายหลัง พวกชาวเมืองมิลานเรียกนักบวชคณะนี้ว่า “บาร์นาบิตี” เพราะมีวัดหนึ่งที่คณะของท่านได้สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่นักบุญบาร์นาบัส

จุดประสงค์ใหญ่ของผู้ตั้งคณะคือ ต้องการทำการปฎิรูปปรับปรุงชีวิตนักบวชและชีวิตคริสตชนโดยอาศัยการเทศน์สอน การแนะนำวิญญาณ การให้ความช่วยเหลือแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วย การใช้โทษบาป และความศรัทธาภักดี ทั้งโดยส่วนรวมและส่วนตัว

ท่านได้เริ่มเทศน์สอนความศรัทธาต่อกางเขนและศีลมหาสนิทตั้งแต่อายุได้เพียง 20 ปี คือขณะที่ยังเป็นฆราวาสอยู่ เพื่อจะปลุกเร้าความเชื่อในพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ให้มีชีวิตชีวาและดียิ่งขึ้น

ท่านยังได้ตั้งคณะนักบวชหญิงมีชื่อว่า “คณะนักบวชแห่งนิกรเทวดา” และ “องค์การของคู่สมรสที่ศรัทธาภักดี แห่ง นักบุญเปาโล” อีกด้วย

ท่านได้มีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อนักบุญ เปาโล และพยายามเลียนแบบนักบุญองค์นี้ในทุกๆ วิถีทาง ท่านมักจะลงชื่อของท่านว่า “พระสงฆ์ของเปาโลอัครธรรมทูต”

ในขณะที่การฟื้นฟูศิลปวิทยาของพวกคนต่างศาสนากำลังเบ่งบานเต็มที่ ท่านได้พยายามเรียกค่านิยมที่สำคัญๆ ของคริสตศาสนากลับมาใหม่โดยพยามยามศึกษาพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ท่านได้สิ้นใจเมื่อมีอายุเพียง 36 ปีเท่านั้น ในอ้อมแขนของมารดาของท่านเอง

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้เราคริสตชนทุกคนมีจิตสำนึกว่า ตนได้รับการเรียกให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วย
2. ให้เราได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริง และการอุทิศตนจากพระคริสตเจ้าเถิด
3. ขอให้แต่ละคนได้สวมใส่อารมณ์ความรู้สึกของพระคริสตเจ้าในการเจริญชีวิตประจำวันของตน
4. ขอให้โลกได้รู้จักพระผู้ไถ่จากความรักของเราที่มีต่อผู้อื่นของเราด้วย

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี