นักบุญเอลีซาเบธ ราชินีแห่งปอร์ตุเกส (1271-1336)

ระลึกถึงวันที่ 4 กรกฎาคม

เอลิซาเบธ เป็นบุตรีของ คอสแตนซา แห่งซิซิลี และเป็นหลานของนักบุญเอลีซาเบธแห่งฮังการี บิดาซึ่งจะเป็นกษัตริย์ของแคว้นอารากอน ในอนาคต ได้ทรงมอบเอลิซาเบธหรืออีซาเบลลาให้เป็นภรรยาของ ดีโอนีจี กษัตริย์แห่งประเทศปอร์ตุเกสขณะที่เธอมีอายุเพียง 12 ปี และเธอได้มีบุตร 2 คน แต่ว่าชีวิตที่เกะกะเกเรไม่เรียบร้อยของพระสวามีของเธอทรมานจิตใจเธอมาก ยิ่งกว่านั้นในระหว่างพวกญาติด้วยกัน ก็มีการทะเลาะเบาะแว้งจับอาวุธขึ้นต่อสู้กันอยู่เนืองๆ เธอต้องทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยอยู่เสมอจนได้สมญาว่า “เทวทูตแห่งสันติภาพ”

ในปี 132 ขณะที่สวามีของเธอกำลังจะสิ้นใจ เธอได้เฝ้าดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด และเมื่อสวามีของเธอสิ้นใจแล้ว เธออยากเข้าเป็นนักบวชในคณะของนักบุญคลารา แต่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามเธอก็เจริญชีวิตแบบนักบวชจริงๆ แม้ว่าจะอยู่ในพระราชวังก็ตาม ต่อมาเธอได้สมัครเข้าเป็นนักบวชชั้นที่ 3 ในคณะฟรังซิสกัน เธอเด่นมากในเรื่องความศรัทธาภักดี ความยากจนและความรักเมตตา สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้ประณามสงครามที่ไร้มนุษยธรรม พลางวิงวอนขอให้บรรดาคริสตชน ได้ร่วมมือกันที่จะสร้างสันติภาพบนฐานของความยุติธรรมและความรัก ทั้งนี้โดยอาศัยพระคริสตเจ้าทรงช่วยเหลือ (GS 77)

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ให้เราเป็นผู้ประกาศและเสริมสร้างสันติภาพ ต่อต้านกับสงครามที่ไร้มนุษยธรรม

2. ขอให้บูชามิสซาซึ่งเป็นงานเลี้ยงแห่งสันติภาพ จงช่วยรวมมนุษย์ทุกคนในพระคริสตเจ้า

3. ขออย่าให้คำพูดที่รุนแรงอันผิดต่อความรักเมตตา หลุดออกมาจากปากของเราเลย