นักบุญ ยอห์น แห่งพระเจ้านักบวช
ระลึกถึงวันที่ 8 มีนาคม
 ( 1495-1550)

 

ยอห์น ชูดาด  เป็นชาวปอร์ตุเกส แต่แรกท่านเป็นคนเลี้ยงสัตว์ ต่อมาก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นกสิกร ทหาร  กรรมกร และคนขายหนังสือ และด้วยบทเทศนาของ  นักบุญยอห์น แห่งอาวิลลา ทำให้ท่านคิดถึงการใช้ชีวตที่ผ่านมาของท่าน

ในเวลาต่อมา ท่านได้เป็นพยานที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งถึงความรักเมตตาของคริสตชน ที่เมืองกรานาดา ในประเทศสเปน ท่านได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นแห่งหนึ่งสำหรับคนจน ทั้งๆ ที่เวลานั้นท่านไม่มีอะไรเลย ทั้งไม่มีคนช่วยเหลือท่านด้วย ความวางใจในพระญาณสอดส่องและความรักตามประสาคริสตชน ได้ทำให้ท่านสามารถทำงานนี้   และต่อมาก็มีมิตรสหายจำนวนหนึ่งได้ช่วยกันวางรากฐานคณะ “ผู้ช่วยพยาบาล” หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่า “ฟาเต - เบเน - ฟราแตลลี” อันเป็นคำเตือนสำหรับพวกเขา ให้ทำความดีอยู่เสมอๆ ท่านได้เอาใจใส่รักษาเป็นต้นคนป่วยทางสมอง และท่านได้เริ่มใช้วิธีการบางอย่างทาง “จิตแพทย์บำบัด”  สมัยใหม่ด้วย  ท่านเชื่อว่าถ้าเราสามารถรักษาจิตใจได้ก่อน ต่อไปการรักษาทางร่างกายก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  ท่านได้แยกคนป่วยที่เป็นโรคติดต่อจากคนป่วยอื่นๆ  ท่านได้รักษาคนป่วยทีละคนตามโรคของตน และได้ปรนนิบัติทุกคนด้วยความน่ารักและด้วยความอดทน เป็นต้นคนป่วยทางสมอง

งานของท่านเป็นการเตือนสติผู้รับผิดชอบต่อสังคมทั้งหลาย    ที่ทำท่าจะไม่ยอมรับผู้ที่พิการทางสมอง หรือคนป่วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท่านนักบุญ คือองค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วย ผู้เป็นพยาบาลและกิจการโรงพยาบาล

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้คริสตชนทุกคนได้ตระหนักว่า เป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยบรรเทาผู้ที่ต้องทนทุกข์ยากลำบากทุกคน
2. ขอให้ทุกคนได้มีจิตสำนึกว่า คนที่สังคมไม่ต้องการ ก็ยังต้องการความช่วยเหลือของพวกเขาเหมือนกัน
3. ขอให้เราได้ช่วยเหลือผู้ที่ทนทุกข์ยากลำบากด้วยกำลังทรัพย์และด้วยกำลังใจ
4. ขอให้เราได้สวดอุทิศให้ผู้ที่ทนทุกข์ยากลำบากเสมอๆ

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ