นักบุญ ยอห์น บอสโกพระสงฆ์
องค์อุปภัมภ์ของเยาวชน
ระลึกถึงวันที่ 31 มกราคม

นักบุญ ยอห์น บอสโก เกิดจากครอบครัวที่ยากจนแต่ร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ ท่านได้รับกระแสเรียก เป็นพิเศษจากพระเจ้าให้อุทิศตัวเองให้กับเยาวชน ท่านเป็นคนที่กระฉับกระเฉงและตรงไปตรงมา

ตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว นักบุญ ยอห์น บอสโก ได้ก่อตั้งกลุ่ม “กองหน้าร่าเริง” สำหรับต่อสู้กับบาป ต่อมาได้บวชเป็นพระสงฆ์และท่านได้มีความรู้สึกว่า งานต่าง ๆ ของท่านนั้นเป็นหนี้ต่อ “พระนางมารีอาที่พึ่งของคริสตชน” ท่านได้เริ่มทำงานกับพวกเยาวชนโดยหางานให้พวกเขาทำ หาบ้านให้พวกเขา อยู่เป็นเพื่อนกับพวกเขา เป็นอาจารย์และผู้คุ้มกันพวกเขาด้วย เป็นต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของงานที่พวกเขาทำ ท่านได้สร้างโรงเรียนฝึกหัดอาชีพและโรงงาน ท่านได้ให้ความช่วยเหลือแก่พวกนักเรียนด้วย โดยพยายามช่วยเหลือพวกเขาให้มีอาชีพ มีงานทำ นอกนั้นยังได้สอนให้พวกเขาได้เจริญชีวิตเยี่ยงคริสตชนที่ดี โดยให้เข้าไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ ให้มีความศรัทธาต่อแม่พระ และให้พยายามบำรุงรักษากระแสเรียกของตน

นักบุญ ยอห์น บอสโก ได้พยายามหาผู้ร่วมงานดีๆ ในระหว่างพวกเยาวชนนั้นเอง โดยได้พยายามอบรมแต่ละคนตามความถนัดของตน และตามบุคลิกของพวกเขา ท่านได้ตั้งคณะนักบวช “ซาเลเซียน” ซึ่งรับธุระทำงานแพร่ธรรมที่ยิ่งใหญ่ และโดยร่วมมือกับนักบุญ มารีอาโดเมนีกา มัสซาเรลโล ท่านได้ตั้งคณะนักบวชหญิงมีชื่อว่า “ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์”นอกนั้นท่านยังได้ตั้ง “สหกรณ์ซาเลเซียน”ขึ้นอีกด้วย สำหรับช่วยเหลืองานทางด้านภายนอก ท่านได้เริ่มงานในหลายๆ แขนง สำหรับชีวิตของพระศาสนจักร ท่านเป็นคนดีและซื่ออย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนทำงานเก่ง

ท่านเหมาะที่จะเป็นตัวอย่างของธรรมทูตในสมัยเรานี้ “วิชาครู” ตามแบบคริสตชนของท่าน มุ่งที่จะสกัดกั้นความชั่วและป้องกันรักษาพวกเยาวชนไว้ โดยอาศัยความเข้าใจดีซึ่งกันและกัน การปรับตัวตามความต้องการของแต่ละคน ความมีเหตุผล ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความรัก ความสนุกสนานร่าเริงยินดี การที่จะต้องอยู่กับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่า “เรารักพวกเขา” และเมื่อท่านแก่ชรา ท่านสามารถพูดกับตัวเองว่า “พ่อได้สัญญากับพระเป็นเจ้าว่า พ่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อเยาวชนที่ยากจนของพ่อจนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย”

ผลของวิชาครูที่งดงามที่สุดของท่านผลหนึ่ง ก็คือ นักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ เด็กอายุ 15 ปี ซึ่งเข้าใจบทเรียนของท่านได้พูดว่า “เราทุกคนที่อยู่โรงเรียนของคุณพ่อยอห์น บอสโก เราได้เรียนรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่การเป็นผู้ที่มีความร่าเริงยินดีอยู่เสมอ และอยู่ที่การทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่อง”

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราพยายามทุกวิถีทางที่จะทำงานในด้านให้การอบรมแก่เยาวชน
2. พระเจ้าข้า โปรดบันดาลให้มีผู้ให้การอบรมแก่เยาวชนมากๆ ด้วยเถิด
3. ขอให้ความศรัทธาภักดีที่แท้จริงอยู่ที่การมีความรักต่อศีลมหาสนิทและความรักต่อพระนางมารีย์
4. ขอให้เราได้ช่วยกระจายความร่าเริงยินดี ความมีจิตใจสงบ การมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ และความรักให้แก่พระศาสนจักร

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ