นักบุญ มาร์ตินา มรณสักขี
องค์อุปภัมภ์ของมารดาผู้ให้นมบุตร

ระลึกถึงวันที่ 30 มกราคม

สมเด็จพระสันตปาปา อูรบาโนที่ 8 ได้เพิ่มนักบุญที่เป็นมรณสักขีเยาว์วัยอีกองค์หนึ่งแก่กรุงโรม เราระลึกถึงนักบุญองค์นี้วันที่ 30 มกราคม ความศรัทธาของประชาชนโดยเฉพาะที่กรุงโรม เกี่ยวข้องกับการเล่าถึงความตายของท่าน ท่านเสียชีวิตในสมัยของจักรพรรดิ์ อเล็กซานโดร เซเวโร (222 – 235) ซึ่งได้รวมชื่อของพระคริสตเจ้าในบรรดาเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ครอบครัวของท่านนมัสการ

ตามการเล่าถึงความตายของท่าน มาร์ตินาได้ถูกลากไปถวายเกียรติแด่รูปปั้นเทพเจ้าอปอลโล แต่ท่านได้ทำลายรูปปั้นนั้นด้วยการมอง อัศจรรย์นี้เกิดขึ้นต่อหน้ารูปปั้นเทพเจ้าอื่น ๆ พร้อมกับมีแผ่นดินไหว จนกระทั่งเพชรฆาตได้ตัดศีรษะของท่าน แต่โลหิตจากร่างของท่านได้หลั่งออกมาเป็นน้ำนม ในศตวรรษที่ 6 สมเด็จพระสันตะปาปา โอโนริโอ ได้สร้างวัดถวายแด่ท่านที่ชานเมืองกรุงโรม

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ