นักบุญ โทมัส อากวีนัสพระสงฆ์ และนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 28 มกราคม


นักบุญ โทมัส อากวีนัส เกิดที่ปราสาทร็อคกาเซคกาใกล้ๆ กับมอนเตคาสซิโน ทางภาคใต้ของประเทศอิตาลี ท่านได้เข้าเป็นนักบวชคณะโดมีนิกันขณะที่มีอายุได้ 18 ปีเท่านั้น หลังจากที่ได้ศึกษาเล่าเรียน แล้ว ก็ได้เป็นอาจารย์สอนเทววิทยาที่กรุงปารีส ท่านได้สอนเทววิทยาตามสถาบันต่างๆ ของสันตะสำนักที่เมืองอาญานี ออร์วีเอโต โรม วีแตร์โบ และที่เมืองเนเปิลส์ด้วย

นักบุญ โทมัส อากวีนัส เป็นลูกศิษย์ของนักบุญ อัลแบร์ตองค์ใหญ่ ท่านได้ศึกษาพระคัมภีร์และงานเขียนต่างๆ ของบรรดาปิตาจารย์พร้อมกันนั้นก็ได้ศึกษาปรัชญา เป็นต้นของอริสโตเติ้ล ของนักปรัชญาชาวมุสลิม (ที่อธิบายปรัชญาของอริสโตเติ้ล) รวมทั้งของพลาโต้ด้วย

นักบุญ โทมัส อากวีนัสได้พยายามรวบรวมความจริงของนักปรัชญาต่างๆ สำหรับช่วยอธิบายความเชื่อ โดยถือว่า ความจริงต่างๆเหล่านี้ก็มาจากพระเป็นเจ้าเหมือนกัน แต่ว่าในเวลาเดียวกันท่านก็ไม่ยอมรับความผิดหลงของบรรดานักปรัชญาดังกล่าว และดังนี้ท่านสามารถรวบรวมคำสั่งสอนต่างๆ ไว้ได้มากมายทีเดียวในหนังสือของท่าน ที่สำคัญก็คือ Summa Theologica , Summa Contra Gentiles, ฯลฯ ซึ่งพระศาสนจักรเองก็ยอมรับว่าเป็นคำสั่งสอนที่สมบูรณ์ที่สุดอันหนึ่ง พระสังคายนาวาติกันที่ 2 ก็ได้อ้างอิงคำสั่งสอนของท่านอย่างมากมาย ท่านได้รับเกียรติด้วยการที่พระศาสนจักรขนานนามท่านว่า“นักปราชญ์เทวดา หรือ“เทวปราชญ์” (Doctor Angelicus)

นักบุญ โทมัส อากวีนัส เป็นที่รักของทุก ๆ คน เพราะท่านเป็นคนซื่อ ๆ ชอบให้บริการแก่คนอื่น เงียบๆ สงบเสงี่ยม สำรวมตน ฯลฯ นอกนั้นท่านเองถือว่าการศึกษาเล่าเรียนและวิชาความรู้ต่างๆ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ ท่านรักประชาชนและชอบเทศน์สอนให้คนจนฟัง บางทีวันละหลายๆครั้ง

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. พระเจ้าข้า ขอโปรดให้เรารู้จักพระองค์ดีขึ้น และให้เราได้ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัว
2. ขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่แสวงหาความจริงอยู่ตลอดเวลา
3. ขอให้เราได้พยายามเอาใส่หมั่นอ่านพระคัมภีร์ และเป็นต้นพระวรสาร
4. ขอให้เราเข้าใจถึงคุณค่ามหาศาลของบูชามิสซาด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ