นักบุญ อันเยลา เมริซี
ระลึกถึงวันที่ 27 มกราคม

สำหรับเราคริสตชนในสมัยนี้นักบุญ อันเยลา เมริซี มีอะไรบางอย่างที่จะถ่ายทอดให้กับเราคือ จิตตารมณ์แห่งพระวรสารและความขยันขันแข็งในการทำงาน

เธอเกิดที่เมืองเดเซนซาโนบนฝั่งทะเลสาบการ์ดาทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี จากครอบครัวชาวนา เธอเองได้เข้าใจดีว่าคริสตศาสนาจะไม่สามารถต่อสู้กับจิตตารมณ์แบบคนต่างศาสนาในสมัยนั้นได้ ถ้าหากว่าชีวิตภายในครอบครัวจะไม่ได้รับการรื้อฟื้นและปรับปรุงให้ดีขึ้นและเข้มแข็งเสียก่อน

เธอเป็นหญิงที่ฉลาดมาก รอบคอบ ขยันขันแข็งและชอบลงมือทำงานเอง เธอได้ตั้งคณะนักบวชขึ้นคณะหนึ่งมีชื่อว่า “อูร์ซูลิน” ซึ่งมีหน้าที่ให้การอบรมศึกษาแบบคริสตชนแก่ผู้ที่จะเป็นมารดาในอนาคตของครอบครัว เธอต้องการให้นักบวชของเธอเจริญชีวิตอยู่ในโลก และวินัยของคณะของเธอก็เปิดกว้างอยู่ เสมอ คือพร้อมที่จะทำการปรับปรุงดัดแปลงให้เข้ากับกาลเวลาและสถานการณ์

เธอมีความคิดที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าเกินไปสักหน่อย เพราะในสมัยนั้นไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าการอบรมเด็กสาวๆ ก็ทำได้เหมือนกันภายนอกอาราม

คณะอูร์ซูลิน มีสาขาถึง 24 สาขา และอุทิศตัวเองสำหรับงานทุกชนิดในพระศาสนจักร โดยพยายามยกฐานะทางด้านการศึกษาอบรมของเด็กหญิงสาวให้เท่าเทียมกับของเด็กชาย นักบุญ อันเยลา เมริซี ได้ปูพื้นฐานของชีวิตครอบครัวและชีวิตภายในของคู่แต่งงาน ทั้งได้พยายามทำให้คู่แต่งงานได้เจริญชีวิตในความรักซึ่งกันและกันมากขึ้น อย่างมีสิทธิเท่าเสมอกัน

ปัญหาของการศึกษาอบรมเด็กหญิงสาวในสมัยนี้ ก็ยังเป็นปัญหาที่หนักอกสำหรับผู้ที่รับภาระเป็นพ่อแม่ และของพระศาสนจักรเองด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้คนที่เจริญชีวิตเป็นนักบวชในโลกนี้ได้ฉายแสงส่องสว่างพระคริสตเจ้าให้คนอื่นได้แลเห็น
2. ขอให้ความรักเมตตาของเราไม่เป็นสิ่งที่ผ่านไปชั่วขณะ แต่ขอให้เป็นสิ่งที่เราต้องแสดงออกในชีวิตประจำวันของเราเสมอๆ
3. ขอให้ชีวิตภายในของสามีภรรยาและของครอบครัวได้รับการรื้อฟื้น และปรับปรุงให้เข้มแข็งมากยิ่งๆขึ้น
4. ขอให้มีกระแสเรียกของนักบวชหญิงเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพที่ดี สำหรับช่วยเรื่องการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กหญิงสาว

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ