นักบุญ วินเซนต์ สังฆานุกร และมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 22 มกราคม

“พระคริสตเจ้ายังคงได้รับชัยชนะอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในนักบุญมรณสักขีของพระองค์”

นี่เป็นคำภาวนาและคำอวยพรซึ่งกวีปรูเดนซีอุส และนักบุญออกัสติน ได้ขับร้องเป็นเกียรติแด่นักบุญ วินเซนต์ มรณสักขีผู้เรืองนามไปทั่วคาบ สมุทรไอบีเรีย

ท่านเป็นสังฆานุกรคอยรับใช้พระศาสนจักรท้องถิ่นที่เมืองซารากอสซา ในประเทศสเปน และเป็นมือขวาของพระสังฆราช วาเลรีโอ ท่านช่วยสังฆราชของท่านทำงานในทุกๆ ด้านของสังฆมณฑล ไม่ว่าจะเป็นงานปกครองก็ดี หรือการสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็ตาม ท่านได้ทำตนเป็นพยานถึงความเชื่อที่ไม่มีวันสั่นคลอน ท่านคือ “นักบุญวินเซนต์” ของประเทศสเปน ท่านได้สิ้นใจโดยถูกทรมานอย่างโหดร้ายทารุณที่เมืองวาแลนเซีย ในรัชสมัยของจักรพรรดิ ดีโอเคลซีอานุส การเคารพให้เกียรติท่านได้เป็นที่แพร่หลายมากทั้งในพระศาสนจักรตะวันตกและพระศาสนจักรตะวันออก

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระสวามีเจ้า โปรดให้คริสตชนทุกคนได้รู้จักป้องกันความเชื่อของตนเองด้วยเถิด
2. ขอให้ผู้ที่ถูกเบียดเบียนได้มีความรู้สึกว่า “พระคริสตเจ้า” สถิตอยู่กับเขา
3. ขอให้บูชามิสซาช่วยให้เรามีความรักขั้นวีรกรรมต่อพระเยซูคริสตเจ้า
4. ขอให้พระศาสนจักรในประเทศไทยได้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้า