นักบุญ ฟาเบียนพระสันตะปาปา และมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 20 มกราคม

วันนี้ศาสนจักรที่กรุงโรมระลึกถึง นักบุญ ฟาเบียน พระสันตะปาปาปา (236-250) และมรณสักขี พระองค์ทรงเป็นนักจัดการและนักปกครองที่ดี ที่ซื่อสัตย์และหาที่ติไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องทรัพย์สินต่างๆ ของพระศาสนจักร พระองค์ได้แบ่งกรุงโรมออกเป็น 7 เขตด้วยกัน และให้สังฆานุกรเป็นผู้ดูแลจัดการเรื่องทรัพย์สินต่างๆ ด้วยพระองค์ได้ทรงเอาใจใส่ทำนุบำรุงสุสานต่างๆ รวมทั้งคาตาคอมบ์

นักบุญ ฟาเบียน ได้เป็นมรณสักขีในต้นรัชสมัยของจักรพรรดิเดซีอุส เราได้ทราบเรื่องนี้จากนักบุญ ซีเปรียน พระสังฆราชแห่งเมืองคาร์เทจ (อฟ. 9: 1; เทียบ 8: 2 - 3) พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาผู้มีชื่อเสียงในโลกของคริสตชน ศพของพระองค์ได้รับการฝังไว้ในวัดใต้ดินของบรรดาพระสันตะปาปาในคาตาคอมบ์ซานคาลลิสโต

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้คริสตชนทุกคนได้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้อง “ให้” อะไรบางอย่างที่เป็นของตนแก่คนจน
2. ขอให้คริสตชนได้มีจิตสำนึกเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้าที่จะต้องรับใช้ผู้อื่น
3. ขอให้เราได้สวดอุทิศให้กับผู้ตาย และให้เราได้เคารพหลุมฝังศพของท่านด้วย
4. ขอให้กลุ่มคริสตชนได้มีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่เร่งด่วนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และที่จะรักผู้อื่นด้วยกิจการ มิใช่ด้วยคำพูดเท่านั้น

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ