นักบุญเรมอนด์ แห่ง เปญาฟอร์ด พระสงฆ์
ระลึกถึงวันที่ 7 มกราคม

นักบุญ เรมอนด์ ถือกำเนินจากครอบครัวสกุลสูงของเมืองบาร์เซโลนา ในประเทศสเปน ขั้นแรกได้ศึกษาวิชากฎหมายและเทววิทยาที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง แล้วได้ไปศึกษาต่อที่เมืองโบโลญาในประเทศอิตาลี และที่เมืองโบโลญานี้เองท่านได้กลายเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยด้วย ต่อมาท่านได้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านคือเมืองบาร์เซโลนา และได้เข้าบวชในคณะดอมีนิกันเมื่อมีอายุได้ 47 ปี

นักบุญ เรมอนด์ ได้กลายเป็นพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปที่มีชื่อเสียงและนักกฏหมายที่ชาญฉลาด ได้ช่วยพระสันตะปาปาในการตรวจแก้ไขกฏหมายพระศาสนจักร แต่สิ่งที่ได้ทำให้ท่านมีชื่อเสียงคฃก็คือ ท่านได้ก่อตั้งศูนย์ภาษาตะวันออกด้วย ท่านได้เป็นผู้เชิญชวนนักบุญ โทมัส อะไควนัส ให้เขียนหนังสือ Summa Contra Gentiles

นักบุญ เรมอนด์ ได้เป็นผู้เรียบเรียงวินัยของนักบวชคณะแม่พระไถ่ทาส ซึ่งมีหน้าที่ช่วยไถ่พวกคริสตชนซึ่งตกเป็นนักโทษของพวกมุสลิม

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ในโลกอย่าได้มีมนุษย์ที่เป็นทาสของมนุษย์ด้วยกันเลย
2. ขอให้เราทุกคนได้พยายามที่จะปลดปล่อยคนเองให้พันจากการเป็นทาสของความชั่ว
3.ให้เรารู้จักวิงวอนขออภัยโทษจากพระเจ้าเพราะบาปต่าง ๆ ของเรา
4. ให้เรารู้จักคืนดีกับผู้ที่ได้ทำขัดใจเรา และที่เราได้ทำขัดใจเจ้า