นักบุญ บาซิล องค์ใหญ่ และ
นักบุญ เกรกอรี่ แห่งนาซีอันเซน
พระสังฆราชและนักปราชญ์

ระลึกถึงวันที่ 2 มกราคม

นักบุญ บาซีลีโอ หรือ นักบุญ บาซิล เกิดในครอบครัวนักบุญ ท่านเองมีพรสวรรค์หลายอย่างด้วยกัน เช่นความเฉียวฉลาด ความใจดี การรู้จักจัดการเรื่องต่างๆ ความสามารถในการทำงานเป็นผู้เต็มไปด้วยพลังและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นผู้ที่มีสมดุลย์และเป็นรูปแบบที่ครบถ้วนที่สุดคนหนึ่งของพระศาสนจักร ถึงกับได้รับขนานนามว่า“องค์ใหญ่”

ท่านเป็นชาวโรมันท่ามกลางพวกกรีก ท่านได้เข้าเป็นฤาษีเมื่อมีอายุได้ 28 ปี และได้ทำการปฏิรูปชีวิตฤาษี ท่านไม่ต้องการให้ชีวิตของพวกเขาเป็นอะไรที่แปลกประหลาดพิสดารสำหรับโลก ตรงข้ามท่านต้องการให้ชีวิตของพวกฤาษีได้มีอิทธิพลต่อโลก นักบุญ เบเนดิกต์ เรียกท่านว่า “บิดาของพวกฤาษี” ท่านเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย แม้ในเรื่องทางโลกด้วย

นักบุญ บาซิล เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอบรมเด็กหนุ่มสาวโดยใช้ความเข้มแข็งและความอ่อนโยนไปในตัวพร้อมกัน ท่านเป็นผู้แนะนำวิญญาณที่แท้จริงและไม่ชอบอะไรที่เกินไป เป็นคนที่ชอบลงมือทำจริงๆ เป็นต้นงานทางด้านความรักเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น

นักบุญ บาซิล ได้เป็นสังฆราชของเมืองเซซารียาแห่งแคว้นคัปปา-โดเซีย เมื่อมีอายุได้ 40 ปี ( เวลานี้คือเมืองเคเซรี ในประเทศตุรกี ) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเอง ท่านได้จัดการให้พระศาสนจักรเป็นอิสระจากอำนาจของทางฝ่ายบ้านเมือง โดยไม่ยอมให้ฝ่ายอาณาจักรเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องของพระศาสนจักร ท่านเป็นนักเทศน์ที่เข้มแข็ง ท่านได้ปฏิรูปเรื่องพิธีกรรม และได้ชักชวนสัตบุรุษให้รับศีลทุกวัน ได้สร้างเมืองสำหรับคนจนโดยให้มีโรงพยาบาล โรงเรียน และโรงงาน

นักบุญ บาซิล ได้เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง แต่ในจำนวนสี่องค์ของพระศาสนจักรตะวันออก ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเทศน์และหนังสือเทววิทยา ที่ท่านได้เขียนเอาไว้ ท่านสิ้นใจเมื่อมีอายุเพียง 49 ปีเท่านั้น

นักบุญ เกรกอรี่ ท่านก็เหมือนกัน เกิดในครอบครัวนักบุญและเป็นเพื่อนสนิทกับนักบุญ บาซิล ท่านประกอบด้วยสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมและเต็มไปด้วยจินตนาการ ทั้งยังชอบความสันโดษและการเพ่งฌานอีกด้วย เพราะความมีใจร้อนรนและความมีวาทศิลป์ของท่านนี้เองที่ได้ทำให้ท่านต้องอยู่ท่ามกลางประชาชน ทีแรกท่านได้เข้าเป็นฤาษี ต่อมาได้เป็นสังฆราชของเมืองนาซีอันเซน ( คือ เมืองเนนิซี ในประเทศตุรกีเวลานี้ ) แล้วต่อมาได้เป็นสังฆราชของเมืองซาซิมา และที่สุดท่านได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชของกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล

นักบุญ เกรกอรี่ เป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อน ถ้ามีความขัดแย้งที่รุนแรงมาก ท่านมักจะหลบไปหาความสันโดษกับนักบุญ บาซิล ท่านได้เป็นผู้ป้องกันความเชื่อของพวกอัครธรรมทูตอย่างแข็งขัน เป็นต้นท่านได้ป้องกันพระเทวภาพของพระคริสตเจ้าและของพระจิตเจ้า ท่านเป็นมนุษยนิยม นักพูด กวี แต่ที่สำคัญที่สุดท่านเป็น “นักเทววิทยา” และได้ทิ้งผลงานทางเทววิทยาที่ลึกซึ้งไว้ให้พระศาสนจักร เช่นเดียวกับ นักบุญ บาซิล ท่านได้เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแต่ในสี่องค์ของพระศาสนจักรตะวันออก ท่านได้เป็นประธานในการประชุมสังคายนาที่กรุงคอนสแตนติโนเปิ้ลในปี ค.ศ. 381

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตน

2. ให้เรารู้จักแสดงให้คนอื่นๆ ได้ทราบว่า พระเจ้าทรงรักพวกเขาสักเพียงไร

3. ขอให้มิตรภาพได้ช่วยผูกสัมพันธภาพระหว่างพวกผู้ประกาศพระวรสาร ด้วยกันในพระคริสต์

4. ขอให้คริสตชนทุกคนได้รู้จักแปลความเชื่อของตนให้เป็นกิจการและชีวิต

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ